stredocech.net

Základní informace

Nová výzva ROP Střední Čechy umožní čerpat peníze na opravy silnic

Výbor Regionální rady Střední Čechy (VRR) schválil ve čtvrtek 26. února 2015 vyhlášení nové výzvy na regionální dopravní infrastrukturu, rekonstrukci silnic druhé a třetí třídy. Výzva je vypsána pro Středočeský kraj nebo organizace jím zřízené přesto, že je letošní rok posledním faktického naplnění Regionálního operačního programu Střední Čechy.

home

„Výzvu v objemu 25 milionů korun bylo moci vyhlásit díky úspoře prostředků v prioritní ose doprava. Jsem velmi rád, že peníze, které jsou v našem operačním programu k dispozici, budou využity pro rozvoj kraje. Výzvou jsou podpořeny opět krajské silnice, které stále volají po opravách,“ konstatoval hejtman Miloš Petera (ČSSD), který je předsedou řídícího výboru VRR. Trend dosahování velkých finančních úspor při realizaci projektů je podle hejtmana dlouhodobý. „Často k nim dochází už při výběrových řízeních,“ doplnil hejtman.

„Důležitým podnětem pro vyhlášení závěrečných výzev v našem programu, byla změna kurzu euro vůči koruně české v rámci intervence ČNB. Dnešní Výbor regionální rady se usnesl na zvýšení kurzu pro přepočet alokace z 27 Kč/EUR na 27,50 Kč/EUR. Nový přepočet tak přinese další prostředky, které, jak se VRR usnesl, by mohly v nejbližší době vyústit například v ještě další výzvu určenou na místní komunikace,“ sdělil ředitel Úřadu Regionální rady Václav Chytil.

Na dnešním zasedání byla také Úřadem Regionální rady předložena informace o bilanci volných prostředků v jednotlivých oblastech podpory, díky čemuž došlo k zpřesnění skutečných výdajů Výbor regionální rady také vyhodnotil výzvu č. 99 v oblasti cestovního ruchu, kde reagovalo celkem 5 žadatelů, z nichž uspěl pouze jediný. „K financování byl doporučen projekt s názvem Stezka Liechtensteinů, kde je žadatelem obec Radim. Dotace je plánována až do výše 7,8 mil. korun,“ uzavřel Václav Chytil.

Zdroj Kraj

You must be logged in to post a comment Login