stredocech.net

Základní informace

Novinky ve vlakovém jízdním řádu od 14. prosince v Praze a Středočeském kraji

V neděli 14. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2015. V Praze vzroste rozsah objednávané vlakové dopravy o 1,6 %, ve Středočeském kraji pak o 2,2 %. K nejvýznamnějším změnám bude patřit výrazné rozšíření počtu víkendových spojů Praha – Milovice a prodloužení vlaků linky S9 Strančice – Praha-Horní Počernice v odpolední špičce pracovních dní až do Čelákovic. Nový jízdní řád bude platit až do 12. prosince 2015.

tunnel-518008_640

 

Regionální vlaky na území hlavního města Prahy ujedou v době platnosti jízdního řádu 2014/15 o 1,6 % vlakokilometrů více než v předchozím jízdním řádu – celkem 4 645 764 vlakokilometrů (tj. 12 763 denně). Ve Středočeském kraji vzroste rozsah objednané dopravy ještě výrazněji, o 2,2 % – celkově 14 407 979 vlakokilometrů (tj. 39 582 vlakokilometrů denně). V Praze a Středočeském kraji se denně vypraví průměrně 2 119 regionálních (osobních nebo spěšných) vlaků.

Nejvýznamnější změny v regionální dopravě ČD v Praze a Středočeském kraji

Více vlaků o víkendech mezi Prahou, Lysou nad Labem a Milovicemi

České dráhy nabídnou v sobotu o 18 a v neděli o 16 vlaků mezi Prahou, Lysou nad Labem a Milovicemi více než v současném jízdním řádu.

Prodloužení vlaků linky S9 ze Strančic do Prahy-Horních Počernic v odpolední špičce nově až do Čelákovic

V odpolední špičce pracovních dní budou čtyři vlaky linky S9 v každém směru nově prodlouženy o úsek Praha-Horní Počernice – Čelákovice.

Prodloužení vlaků od Pardubic ze Záboří nad Labem do Kolína

V ranní špičce pracovních dní dojde k prodloužení doposud končícího/začínajícího vlaku v Záboří nad Labem, který nově pojede až do/z Kolína.

Nový pár vlaků mezi Berounem, Zdicemi, Příbramí a Březnicí

V pracovní dny a sobotu pojede nový vlak z Březnice do Zdic na přípoj k prvnímu rychlíku do Prahy a večer z Berouna do Březnice v pracovní dny a neděli.

Nový večerní pár vlaků mezi Kralupy nad Vltavou a Velvary

V pracovní dny pojede po 22. hodině nový pár osobních vlaků z Kralup nad Vltavou do Velvar a zpět, vlaky budou mít v Kralupech přípoj od/do Prahy.

Výrazné posílení Airport Expressu v letním období

Od června do září bude po většinu dne interval 15 minut – místo dnešních 78 spojů jich pojede celkem 109.

Změny na jednotlivých tratích v Praze a Středočeském kraji

(na tratích, které nejsou v přehledu zmiňovány, nedochází k podstatnějším změnám)

Kolínsko

Trať 010 Kolín – Týnec nad Labem (– Pardubice): Osobní vlak ve směru do Pardubic, který dosud začínal v 6:32 v Záboří nad Labem, nově pojede už z Kolína (odj. v 6:06). V opačném směru pojede osobní vlak, který dosud končil v 6:17 v Záboří nad Labem, až do Kolína (příj. v 6:22). Osobní vlak od Pardubic s příjezdem do Kolína v 17:22 pojede nově jen v pracovní dny, naopak vlak s příjezdem v 18:20 pojede nově denně.

Trať 011 Praha – Kolín: Odpoledne pojede o jeden vlak z Úval do Prahy hl.n. více.

Mladoboleslavsko a Mělnicko

Trať 064 / 076 Mělník – Mšeno – Mladá Boleslav – Stará Paka: V úseku Mělník – Mšeno je od 15. září 2014 zavedena náhradní autobusová doprava. Z důvodu lepší přehlednosti bude úsek Mšeno – Mladá Boleslav hl. n. spolu s úsekem Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka v jízdním řádu uveden jako trať 064, jako trať 076 bude uveden jen dlouhodobě vyloučený úsek Mělník – Mšeno.

Tratě 070 Praha – Turnov a 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem: V odpoledních hodinách pracovních dní pojede ze Všetat od spěšného vlaku Sp 1942 nový přípoj do Mělníka s pokračováním do Mšena. V souvislosti s dlouhodobou výlukou na trati 076 bude tento nový spoj do odvolání veden náhradní autobusovou dopravou. Kvůli stejné výluce pojede v letních měsících (od 1. května do konce srpna) sobotní pár spěšných vlaků Sp 1938 / Sp 1939 Kokořínsko jen v úseku Praha – Mělník, mezi Mělníkem a Mšenem bude do odvolání zavedena náhradní autobusová doprava.

Kladensko a Rakovnicko

Trať 093 Kralupy nad Vltavou – Kladno: Posilové vlaky v odpolední špičce pracovních dní pojedou z Kladna do Kladna-Ostrovce dříve, nově budou odjezdy z Kladna již v 10. minutu. Jízdní doba těchto vlaků se v relaci Praha – Kladno město – Kladno-Ostrovec zkrátí o 3 až 5 minut. Ranní spěšný vlak Sp 1881, který doposud začínal v Kladně-Ostrovci, nově pojede už ze stanice Kladno-Dubí (odj. v 6:20, tuto změnu požadoval Středočeský kraj).

Trať 110 Kralupy nad Vltavou – Slaný – Louny: Ranní osobní vlak, který dosud odjížděl z Kralup nad Vltavou směrem do Loun v 5:49 (Os 9700), bude o víkendu odjíždět z Kralup o 3 minuty později jako nový vlak Os 9702. Vznikne tak nový přípoj od rychlíku z Prahy. Ranní víkendový spěšný vlak Sp 1712 bude v úseku Kralupy nad Vltavou – Slaný nově zastavovat ve všech stanicích a zastávkách.

Trať 111 Kralupy nad Vltavou – Velvary: V pracovní dny večer pojede mezi Kralupy nad Vltavou a Velvary nový pár osobních vlaků. Z Kralup bude nový vlak (Os 20332) odjíždět ve 22:20 jako nový přípoj od osobního vlaku přijíždějícího ve 22:14 z Prahy. Z Velvar zpět do Kralup pojede nový vlak (Os 20333) ve 22:45. V Kralupech, kam přijede ve 23:02, bude mít přípoj na osobní vlak do Prahy (odj. ve 23:11).

Trať 162 Rakovník – Kralovice u Rakovníka: Na této trati dochází na základě požadavku Středočeského kraje k několika úpravám. První ranní vlak s odjezdem z Čisté do Rakovníka ve 4:36 a zároveň poslední večerní vlak do Čisté s odjezdem z Rakovníka ve 22:31 nově nepojedou (spojení bude zajištěno autobusovou linkou). Nepojede ani časně ranní pondělní vlak s odjezdem z Rakovníka do Čisté ve 3:58 a páteční noční vlak z Čisté do Rakovníka ve 23:03, které měly minimální využití. Večerní vlak z Čisté do Rakovníka nově pojede v pracovní dny zhruba o hodinu dříve, nový odjezd bude v 19:57.

Berounsko

Trať 170 Beroun – Cerhovice (– Plzeň): V souvislosti s postupem stavebních prací se vlakyposouvají o cca 10 – 15 minut. Vlaky s příjezdem v 16:45 do Berouna a odjezdem v 17:14 z Berouna nepojedou v úseku mezi Berounem a Zdicemi. V pracovní dny a sobotu pojede nový osobní vlak ze Zdic (odj. ve 4:49) do Berouna (příj. v 5:00), který bude pokračovat do Rakovníka. V Berouně bude mít přípoj na rychlík do Prahy hl.n. (příj. v 5:43).

Trať 171 Praha – Beroun: Na základě požadavků obcí budou zrychlené osobní vlaky ve směru z Prahy nahrazeny zastávkovými spoji. V souvislosti s touto změnou budou tyto spoje odjíždět o 6 minut dříve než v současném jízdním řádu a původní 15minutový interval v ranní špičce pracovních dní se v době od 6:19 do 7:59 v úseku z hlavního nádraží do Prahy-Radotína zkrátí na interval desetiminutový (před a na konci ranní špičky bude interval 10 – 20 minut). V jihozápadní části Prahy tak bude interval 10 minut během ranní špičky zajištěn nově v obou směrech. Ve směru do Prahy budou odpolední posilové vlaky z Řevnic a Prahy-Radotína nově projíždět zastávky Všenory, Černošice-Mokropsy a Praha-Velká Chuchle. Díky tomu bude moci linka S7 pokračovat do Úval pouze s minutovým pobytem na hlavním nádraží.

Trať 172 Zadní Třebaň – Lochovice: Na základě požadavku Středočeského kraje budou upraveny časové polohy některých vlaků. Důvodem je zlepšení návozu a odvozu dětí do školy v Litni. Ranní vlak s odjezdem ze Zadní Třebaně do Lochovic v 7:02 (Os 27702) pojede ze Zadní Třebaně o 9 minut později, tj. v 7:11. Polední pár vlaků nově pojede v pracovní dny o hodinu dříve, nový odjezd ze Zadní Třebaně bude v 11:01 a v opačném směru odjezd z Lochovic bude ve 12:38.

Příbramsko a Benešovsko

Trať 200 Zdice – Březnice (– Protivín): Na základě požadavku Středočeského kraje pojedou na této trati dva nové vlaky: ranní osobní vlak s odjezdem z Březnice do Zdic ve 3:52 (Os 7941 pojede v pracovní dny a o sobotách) a večerní vlak s odjezdem z Berouna do Březnice ve 21:56 (Os 7948 v pracovní dny a neděle).

Trať 203 Březnice – Blatná (– Strakonice): Dopolední vlak z Blatné do Březnice v 10:00 (Os 17953) pojede o víkendech nově až v 10:44. Důvodem je zlepšení přípojových vazeb v Březnici.

Trať 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany / Dobříš: Vlak s odjezdem ve 4:42 z Dobříše bude mít kratší pobyt na křižování v Mníšku pod Brdy o cca 18 minut, díky tomu pojede v úseku Mníšek – Praha o cca 15 minut dříve (před taktovým časem).

Trať 220 Benešov u Prahy – Tábor: V souvislosti s postupem stavebních prací a zrušením stanice Sudoměřice u Tábora budou některé vlaky posunuty až o 30 minut.

Nymbursko a Kutnohorsko

Tratě 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín a 232 Lysá nad Labem – Milovice: České dráhy nabídnou o víkendech více vlaků mezi Prahou, Lysou nad Labem a Milovicemi. Přímé osobní vlaky, které v současném jízdním řádu jezdí jen v pracovní dny, pojedou nově denně. Díky tomu pojede o víkendech mezi Prahou a Lysou v sobotu 18 a v neděli 16 nových spojů v každém směru. Půlhodinový interval vlaků mezi oběma městy tak bude zajištěn nejen v pracovní dny, ale nově také o víkendech, a to prakticky po celý den. V odpolední špičce pracovních dní budou čtyři vlaky linky S9 v každém směru prodlouženy z Prahy-Horních Počernic do Čelákovic.

Trať 235 Kutná Hora – Zruč nad Sázavou: V pracovní dny bude zaveden nový osobní vlak s odjezdem z Kutné Hory hl.n. do Kutné Hory města v 8:25. Vlak pojede jako přípoj od posunutého vlaku z Čáslavi. Stávající osobní vlak z Kolína do Zbraslavic ve 13:53, který dosud jezdil jen v pracovní dny, pojede nově i v neděli a bude vždy prodloužen až do Zruče nad Sázavou (příj. 15:19). U osobního vlaku ze Zruče nad Sázavou v 7:09 do Kutné Hory hl.n. bude zkrácen pobyt v Kutné Hoře městě a zrychlí se tak spojení do Kolína. Stávající osobní vlak ze Zbraslavic do Kutné Hory hl.n. v 16:04 pojede nově už ze Zruče nad Sázavou (15:23).

Airport Express

V období od 1. června do 30. září bude linka v době od 8 do 19 hodin posílena – pojede v intervalu 15 minut místo dnešních 20 / 30 minut. Místo dnešních 78 spojů tak pojede 109 spojů. Celoročně bude zaveden nový spoj na letiště s odjezdem z hlavního nádraží v 5:30.

Nasazení moderních a modernizovaných vozidel v Praze a Středočeském kraji

V  jízdním řádu 2014/2015 budou nasazena moderní a modernizovaná vozidla na těchto tratích:

010 Kolín – Pardubice: Kolín – Pardubice: 37 % osobních vlaků – 1 jednotka CityElefant

011 Praha – Český Brod – Kolín: Praha – Český Brod – Kolín: 100 % osobních vlaků, 14 jednotek CityElefant

014 Kolín – Ledečko: 100 % osobních vlaků, 3 jednotky Regionova

020 / 040 / 231 Kolín – Chlumec nad Cidlinou (– Trutnov): 100 % spěšných vlaků – jedna souprava 854 + 954 na středočeském úseku trati

060 Poříčany – Nymburk: 63 % osobních vlaků, 1 jednotka Regionova

061 Nymburk – Jičín: cca 91 % osobních a spěšných vlaků, 3 jednotky Regionova

064 Mladá Boleslav – Dolní Bousov (– Stará Paka): cca 90 % osobních vlaků v úseku Mladá Boleslav hl. n. –    Mladějov v Čechách, 3 jednotky Regionova

070 Praha – Mladá Boleslav – Turnov: v úseku Praha – Mladá Boleslav: 99 % rychlíků v celé trati a 100 % spěšných a osobních vlaků – 9 vozidel řady 854 a 11 vozidel řady 054 / 057;

v úseku Mladá Boleslav – Turnov: 90 % osobních vlaků, 2 jednotky Regionova

071 Nymburk – Mladá Boleslav: 100 % osobních vlaků, 2 jednotky Regionova

072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ: 90 % osobních vlaků z / do Lysé nad Labem, souprava řídícího vozu 961 a dvou vozů Bdmtee

080 Bakov nad Jizerou – Česká Lípa: 100 % osobních vlaků, 1 jednotka Regionova nebo modernizovaná souprava 854 + 954 na středočeském úseku tratě

091 Praha – Kralupy – Vraňany: cca 80 % osobních vlaků, o víkendu 90 % – 5 jednotek CityElefant

120 / 093 Praha – Kladno – Rakovník / Kralupy nad Vltavou:

cca 90 % osobních a spěšných vlaků v pracovní dny, 100 % o víkendu – 12 jednotek Regionova

100 % rychlíků – 2 soupravy řady 750.7 + dvě až tři 054 + 954

171 Praha – Beroun: 99 % osobních vlaků, 15 jednotek CityElefant

173 Praha – Rudná u Prahy – Beroun: 100 % osobních vlaků, 4 jednotky Regionova

174 Beroun – Rakovník: cca 95 % osobních vlaků, 3 jednotky Regionova

200 Zdice – Březnice (– Protivín): cca 95 % osobních vlaků, 2 jednotky Regionova na středočeském úseku tratě

210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany / Dobříš: cca 90 % osobních vlaků, 7 jednotek Regionova

220 Benešov u Prahy – Tábor: 75 % osobních vlaků, 2 jednotky Regionova

221 Praha – Benešov u Prahy: 100 % osobních vlaků, 14 jednotek CityElefant

231 Praha – Lysá nad Labem – Nymburk: 100 % osobních vlaků, 13 jednotek CityElefant

232 Lysá nad Labem – Milovice: 100 % osobních vlaků, 1 jednotka City Elefant

235 Kutná Hora – Zruč nad Sázavou:  99 % vlaků, 3 jednotky Regionova.

You must be logged in to post a comment Login