stredocech.net

Základní informace

Novým varhanám požehná biskup

Mělník – Po devíti letech se 23. listopadu 2014 završí požehnáním varhan biskupem litoměřickým Mons. Janem Baxantem a koncertem Aleše Bárty Projekt obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku, jehož nositelem je Mělnický osvětový a okrašlovací spolek. Akce je součástí Dne města Mělníka, které si v letošním roce připomíná 740. výročí od vydání privilegia Přemysla Otakara II.

varhany mělník

Od roku 1898, kdy byly na kůr hlavního mělnického kostela dány provizorní varhany, Mělničtí usilovali o změnu tohoto stavu. Dvacáté století tak přineslo několik pokusů o nápravu, avšak neúspěšných. Na počátku 21. století, v roce 2005 vznikla snaha poslední, tentokrát již úspěšná. Iniciativy se ujalo občanské sdružení Mělnický osvětový a okrašlovací spolek samozřejmě ve spolupráci s Římskokatolickou farností – proboštstvím Mělník a varhaníkem Františkem Šťastným, který je též uměleckým vedoucím Mělnického pěveckého sboru a dramaturgem Cyklu chrámových koncertů a též akcí pořádaných ve prospěch projektu.

Podařilo se získat podporu široké veřejnosti, podnikatelských subjektů, Nadace ČEZ a samotného města Mělníka. Díky tomu se postupně podařilo restaurovat ozdobné průčelí původních barokních varhan z roku 1712, které bylo ohroženo zánikem v důsledku dlouhodobého nevhodného uložení a které se stalo základem pro vybudování nové varhanní skříně a nového nástroje.

Restaurátorské práce realizoval Dalibor Vinklát se svými spolupracovníky, nový nástroj vznikl ve Varhanářské dílně Jaromír Kánský – Josef Brachtl, sdružení v Krásných Loučkách u Krnova, polychromie a restaurování soch varhan byla svěřena akademickému malíři a restaurátorovi Peteru Stirberovi. Celková hodnota nástroje (včetně veškerého restaurování) je 9,376 mil. Kč.

V průběhu realizace projektu se ukázaly nezbytnými též práce restaurátorské a stavební v interiéru kostela. Týkaly se prostoru kruchty a části klenby hlavní lodi (2,522 mil. Kč z prostředků MK ČR, farnosti, města Mělníka). Aby mohly být realizovány a aby vůbec existoval podklad, na jehož základě by mohlo být žádáno o dotace, musela vzniknout projektová dokumentace „obnovy kostela a varhan“ (509 tis., veřejnost, farnost). Zároveň probíhala oprava elektroinstalace (418 tis. Kč – farnost, veřejnost).

Cílem projektu Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku byl nový nástroj, který bude sloužit nejen jako liturgický, ale i koncertní. I proto byly v jeho průběhu pořádány kulturní akce, a to především benefiční koncerty A. Bárty a jeho hosta, Cyklus chrámových koncertů, Místa známá i neznámá, adventní koncert Klášterní ztišení, Varhanní půlhodinka. Výtěžek z nich byl určen pro projekt, zároveň však byly možností informovat veřejnost o výsledcích snažení a též jí poděkovat za podporu. O průběhu projektu informoval spolek ve výročních zprávách, a to po schválení valnou hromadou spolku, které jsou dostupné na jeho webových stránkách.

Nové varhany budou představeny veřejnosti 23. listopadu 2014. Tato událost se spojí se Dnem města, který je pořádán každoročně v návaznosti na privilegium Přemysla Otakara II. z 25. listopadu 1274, v němž je Mělník poprvé zmiňován jako město. Od 9.30 hod. bude sloužena generálním vikářem Diecéze litoměřické P. Stanislavem Přibylem v chrámu sv. Petra a Pavla mše svatá za podporovatele projektu. Od 16 hod. bude probíhat benedikce (požehnání) varhan Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým, po které nástroj poprvé rozezní varhanní virtuos Aleš Bárta.

Další dění se přenese do Masarykova kulturního domu, kde v 18 hodin začne Slavnostní večer města moderovaný Jitkou Čvančarovou. Jeho obsahem bude shrnutí průběhu projektu obnovy varhan, předání grafického listu Olgy Vychodilové dárcům za rok 2013, 2014 a největším dárcům projektu celého, po němž bude vyhlášena Cena města Mělníka za rok 2014. Závěr bude patřit publikaci Příběh mělnických varhan.

Tímto budou nové varhany uvedeny do života, a to liturgického i koncertního. Tomu odpovídají i další připravované akce. 7. prosince 2014 od 16 hod. ukáže možnosti nástroje varhaník Pavel Černý za přítomnosti varhanářů Jaromíra Kánského a Josefa Brachtla, kteří chtějí své zatím poslední varhany představit veřejnosti a rádi zodpoví dotazy veřejnosti. V 17 hodin 18. prosince potom varhany již tradičně rozezní na Varhanní půlhodince František Šťastný. Výtěžek prosincových – adventních pořadů chceme věnovat charitativní organizaci DEBRA ČR, zabývající se pomocí lidem s nemocí motýlích křídel. Její patronkou je Jitka Čvančarová. Bylo nám pomoženo, chceme nyní pomoci. Mezitím vznikne nahrávka varhan. CD Aleše Bárty vydá společnost ArcoDiva za přispění města Mělníka a spolku.

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek a Římskokatolická farnost – proboštství Mělník děkují všem, kteří jakoukoli formou přispěli či pomohli realizovat projekt obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla. Věříme, že nový nástroj, jenž vznikl společným úsilím veřejnosti, bude napomáhat duchovnímu a kulturnímu rozvoji po dlouhá desetiletí.

 

Nový nástroj má výšku 6832 cm (bez soch – cca 140 cm), šířku 4004 cm (s řezbami 590 cm), obsahuje 5 kusů vzdušnic, 1447 píšťal, největší měří 495 cm, nejmenší 20 mm; 25 rejstříků, dva manuály a pedál, mechanickou tónovou a rejstříkovou trakturu. Vzduch do varhan dodává soustava tří klínových měchů s motorem (i s možností obsluhovat ji pomocí šlapání) umístěná v místnosti románské věže vedle hudebního kůru.

 

Stredocech.net

zdroj: město Mělník

 

You must be logged in to post a comment Login