stredocech.net

Základní informace

Občané Říčan si vyzkouší unikátní hlasování

Město zahájilo spolupráci s týmem Demokracie 2.1, který pracuje na testování a vývoji platformy využitelné při nejrůznějších hlasováních u obecních záležitostí. Autorem matematického algoritmu, jehož inovace spočívá v tzv. efektu více hlasů, je matematik Karel Janeček. Nový způsob hlasování by si Říčaňáci mohli zkusit na několika vytipovaných tématech. Radnice chce využitím hlasovací aplikace, která umožní občanům volit z pohodlí domova, docílit větší angažovanosti a zájmu o věci veřejné.

www.flachs.cz

 

Máme možnost spolupodílet se znovu na něčem novém, unikátním. Karel Janeček a jeho lidé přinášejí do společnosti hodně inovací, podporuje vědu, transparentnost. To je mi velmi blízké,“ vysvětluje starosta Říčan Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Každý, kdo vládne, by se měl ptát, zda vládne dobře a ku prospěchu města. Není nic lepšího než mít okamžitou reakci veřejnosti. Kliknete v mobilu a na radnici hned vědí, co chcete, respektive co chce většina společnosti.“

Hlasovací systém je založen na jednoduchém principu, kdy voliči mají k dispozici zpravidla dvakrát více hlasů, než je vítězných možností. V případě hlasování o prioritách, kde je cílem seřadit projekty na základě preferencí všech hlasujících, pak disponují zhruba třetinou hlasů. Systém vysoce zvyšuje efektivitu volby a vede k vyšší spokojenosti volitelů.

„Přímé zapojení občanů města do rozhodování o věcech veřejných odpovídá pozitivnímu trendu „stavby demokracie zdola“ na principech občanské společnosti. Jsem rád, že Říčany mají možnost využít systém hlasování D21 jako jedni z prvních,“ vyjadřuje se radní Vladimír Polánský /Klidné město/. Říčany se tak lépe dozví, jaké problémy občany trápí či do jakého projektu investovat.

„Cílem je zvýšit motivaci a chuť občanů participovat na dění v jejich bezprostředním okolí, vtáhnout je do rozhodovacích procesů a ty učinit transparentními. Obcím chceme nabízet jednoduchou a efektivní možnost hlasování prakticky o všem, v čem budou chtít zohlednit názory občanů. D21 je k tomu vhodná, neboť člověk díky více hlasům nemusí při volbě taktizovat, ale rozdělí své hlasy mezi ty, které jsou z jeho pohledu nejlepší. V případě hlasování o největších problémech samozřejmě mezi ty nejhorší,“ říká Dominik Jandl z týmu D21.

Hlasovat bude možné přes počítač, ale i tablet nebo chytrý telefon. Nejvhodnější způsob se připravuje. Voliči mohou využít i minusové hlasy, které se ale odvíjí podle počtu plusových hlasů a nikdy nesmí překročit jejich polovinu. „Při výběru jednoho projektu má hlasující k dispozici 2 hlasy a jen na něm záleží, kolik jich využije. Pokud ale použije oba, otevírá se mu možnost aplikovat jeden hlas minusový. V případě dvou projektů každý disponuje až 4 plusovými a až 2 minusovými hlasy,“ popisuje princip hlasování.

O čem občané poprvé rozhodnou?

Hledá se nejlepší premiéra systému tak, aby zaujala co nejširší část veřejnosti. Říčanští občané by si systém mohli vyzkoušet třeba při sestavování žebříčku největších problémů města, výběru hudebních skupin na městské slavnosti, zaměření filmového festivalu nebo by mohli rozhodnout o využití rozpočtového přebytku na konkrétní veřejně prospěšnou akci (chodníky, cyklostezky, lesní cesty).

„Potřeby města jsou různé a politici většinou nebývají géniové, kteří umí přesně vystihnout sny veřejnosti,“ vysvětluje Vladimír Kořen a doplňuje: „Představte si třeba hlasování, kde by Říčaňáci rozhodli, kam se bude investovat několik milionů korun.“  Potenciál pro využití D21 tak je velmi široký.

Říčany se do projektu zapojily jako jedni z prvních v republice. Aplikaci, kterou tým D21 poskytuje zdarma, zkouší řada obcí i zahraniční univerzity v Cambridge a Stanfordu. „Říčany jsou známy jako progresivní obec s angažovanými občany, kteří se zajímají o dění okolo a chtějí se spolupodílet na rozhodování. Naše pilotní projekty cílíme paralelně na obce, firmy i různé komunity, spolky či školy,“ zmiňuje Dominik Jandl.

Adéla Ambrožová,Říčany Foto Rudolf Flachs

Středočech.net

 

You must be logged in to post a comment Login