stredocech.net

Základní informace

Odpočinek na 50. rovnoběžce

Říčany – Plocha u rybníku Jureček mezi beachvolejbalovým hřištěm a tenisovými kurty se dočkala významné revitalizace. V jedinečné lokalitě, kde prochází 50. rovnoběžka, vzniklo posezení pro odpočinek s lavičkami a netradičními herními prvky. Město zde nechalo vytvořit i unikátní kamenný obelisk, kterým 50. rovnoběžka prochází.  Projekt financuje z větší části Program rozvoje venkova SFIZ.

50.rovnobezka - obelisk

 

„Přemýšlíme, jak naše město zatraktivnit. To, že jsme na 50. rovnoběžce je určitě zajímavé a dá se s tím pracovat,“ říká starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Říčany jsou na významné zeměpisné kružnici, která obepíná celou zeměkouli. 50. rovnoběžka prochází 13 zeměmi, městy jako Charkov či Winnipeg, překračuje největší veletoky světa Amur, Irtyš, Volhu. Dotýká se míst tragických jako je Osvětim nebo jaderná střelnice Kurčatov, kde Sověti odpálili 700 atomových bomb. Rovnoběžka vzbuzuje romantické představy o přírodě kanadských horských rezervací, stepní divočiny v Mongolsku, míjí aktivní sopku Fussa na ostrově u Kamčatky. Prochází útesy Velké Británie nebo letištní dráhou ve Frankfurtu nad Mohanem. A taky koupalištěm na Jurečku.“

Oblíbený areál rybníku Jureček nabízí koupání, posezení na lavičkách nebo i různé sportovní aktivity jako dětské hřiště, různé herní prvky, hřiště pro plážový volejbal či ping-pongový stůl. Na jaře loňského roku se město rozhodlo zvelebit i prostor mezi mezi beachvolejbalovým hřištěm a tenisovými kurty, který byl dlouhá léta zarostlý a zanedbaný.

Projekt oživení zahrnoval dvě etapy úprav. První revitalizační práce, které se týkaly vykácení náletových porostů, zatravnění, vybudování mlatové cesty, vyznačení průběhu 50. rovnoběžky a umístění informativního obelisku, proběhly během jara loňského roku. Ve druhé fázi, z níž většina zásadních částí byla dokončena v červnu 2014, se lesopark doplnil lavičkami a netradičními herními prvky z přírodních materiálů.

Odpočinkové místo pro děti i dospělé

50.rovnobezka - ricany

„Místo jsme osadili novými lavičkami z masivního dřeva a novými odpadkovými koši. Také jsme zde instalovali zajímavé dětské prvky, které tvoří lanová lávka, prolézačka z kuláčů (neštípaný oblý kus dřeva) a otočná kladina,“ popisuje koordinátor revitalizace Jiří Skočdopole.

Navíc v místě průsečíku 50. rovnoběžky vytvořil akademický malíř a sochař Zdeněk Hůla netradiční kamenný obelisk, který je vysoký 2,8 metru a má proříznutý průzor v ose 50. rovnoběžky. Navazuje na něj žulový práh přes cestu, který vyznačuje průběh rovnoběžky.

Do konce léta se řeší ještě pár posledních detailních úprav. „Je třeba dodat řetěz na žulové patníky, osít prostranství travním semenem, upravit bezprostřední okolí kamenného obelisku a osadit informační cedule,“ dodává Jiří Skočdopole s tím, že tyto práce se provádí na konci léta z důvodů nutnosti nezakládat trávník kvůli vyschlé půdě.

„Velkým přínosem pro říčanské občany i návštěvníky města je vybudování kvalitní šotolinové cesty podél Jurečku k tenisovým kurtům TK Radošovice. Díky tomu se otevřela nenáročná, ale příjemná vycházka lesem okolo rybníka. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že trasa je hned od svého otevření hojně využívaná turisty, cyklisty i maminkami s kočárkem. Ti ji využívají například cestou na tenis, fotbalové hřiště, na cyklovýlet či krátkou vycházku po dobrém obědě v nedaleké restauraci,“ doplňuje zastupitel David Michalička /Klidné město/.

V budoucnosti zde radnice chystá umístění dalších drobných kamenů s vyříznutou linkou dále do prostoru podle průběhu rovnoběžky v lese nebo na protějším břehu Jurečku. Celkové náklady na oživení místa dosáhly částky přes 600 tisíc korun, z čehož dotace z Programu rozvoje venkova SFIZ tvořila 314.910 Kč. Zbylou část uhradilo město ze svého rozpočtu.

Areál Jureček

Areál Jureček

Adéla Ambrožová, Říčany, Foto: Jiří Skočdopole

středočech.net

 

You must be logged in to post a comment Login