stredocech.net

Základní informace

Parkovné bude levnější

Beroun – Dosáhnout opětovného snížení cen parkovného na Husově náměstí, Boškově statku a u městské knihovny na únosnou míru.  Vrátit lhůtu zpoplatnění parkovišť do původních 18 hodin a o sobotách do 13 hodin.

parking-369381_640

Ponechat zdarma parkoviště u kasáren. Takové byly cíle představitelů Berouna pro schůzku se zástupci Technických služeb Beroun, která se uskutečnila dne 10. 3. 2015. Obě strany nakonec nalezly kompromisní řešení, které bude vzhledem k časové náročnosti technického řešení zrealizováno v průběhu března.

Vedení města vyvolalo tuto schůzku poté, co ve městě začaly platit nové ceny parkovného a na některých parkovištích se zvedly velmi výrazně.  Za velmi nešťastné považuje starostka města také fakt, že o změnách jejich iniciátoři včas neinformovali veřejnost. „To byla chyba. Proto chceme, aby v dubnovém čísle městského zpravodaje vyšel kompletní přehled sazeb, stejně jako výsledky našich jednání,“ řekla Endrlová. Její hlavní snahou bylo, aby se podařilo snížit navýšení parkovného zejména u Boškova statku a knihovny, a vrátit časy pro zpoplatnění do původních 18 hodin. To se nakonec podařilo.

U Boškova statku budou řidiči platit 10 korun za hodinu. Snížení tarifů se podařilo vyjednat i pro parkoviště u knihovny, kde řidiči za první půlhodinu zaplatí jen 5 korun, za hodinu 10 korun. Každá další hodina pak bude stát 20 korun. Snížena byla i suma za první hodinu stání na Husově náměstí na 30 korun. „Smyslem je, aby v centru řidiči parkovali jen krátkodobě, vyřídili vše potřebné a odjeli.  Pro delší stání za rozumnou cenu přímo v centru má sloužit nový parkovací dům,“ vysvětlila Endrlová. Ale i ti, kteří chtějí v Berouně zaparkovat zdarma, mají nadále šanci. Nemohou ovšem čekat, že taková místa najdou v centru, ale v odlehlejších částech. Bezplatné nadále zůstává parkoviště v ulici U Archivu a prozatím také za kasárnami

. „Zatím jsme toto bezplatné parkoviště vybojovali. Nicméně nejde o náš pozemek. Technické služby si za úplatu pozemek pronajímají a financují jeho údržbu,“ vysvětlila Endrlová. Pouhou dvacetikorunu na den řidiči zaplatí na parkovišti P&R u nádraží, jež bylo zrealizováno za pomoci dotačního titulu.

www.mesto-beorun.cz

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login