stredocech.net

Základní informace

Podepište si svou Zeď Říčaňáků v nádražním rondelu

vestavba-rondel-vizual

Říčany – Koncem prázdnin skončily stavební práce v interiéru rondelu vlakového nádraží. Během léta tu město postavilo vestavbu, která zahrnuje čekárnu pro cestující, infostánek města a pracoviště Městské policie Říčany. Slavnostní otevření proběhne v polovině září. Prostor rondelu chce město vymalovat a zdi mají ozdobit podpisy známých osobností i říčanských občanů.

„Prostor nádraží byl neobyčejně zanedbaný, špinavý,“ komentuje výstavbu radní Vladimír Polánský /Klidné město/ a dodává: „Doufám, že vestavba přinese větší kulturu cestování. Cestující se budou moci v zimě ohřát v čekárně, turisté dostanou informace a vandalové před odjezdem z páteční zábavy budou vědět, že vedle nich úřaduje městská policie.“

Stavba s kruhovým půdorysem je umístěná v prostoru mezi schodištěm a rampou na severovýchodní straně kolejiště. Bude sloužit jako čekárna pro cestující doplněná o infostánek města a městské policie. Objekt je klimatizovaný, přičemž klimatizace je schovaná za reklamními panely a příhradovou konstrukcí, která slouží jako světelná rampa pro přilehlý prostor cyklostojanů.

„V polovině prázdnin byla hotová již nosná konstrukce rondelu včetně opláštění. Během srpna došlo k položení dlažby a vybavení interiéru typizovaným nábytkem. S mírným zpožděním z důvodu víceprací se nám podařilo stavbu dokončit před koncem léta,“ říká Alice Štěpánková, vedoucí oddělení investic města s tím, že slavnostní otevření se uskuteční v polovině září.

Město se snaží zlepšit v rondelu komfort pro obyvatele a cestující, rozšířit zázemí nádraží a zvýšit bezpečnost. Za návrhem projektu stojí architektonické studio Prague Architects s.r.o. a realizaci stavby ve veřejné zakázce získala společnost ATOS s.r.o.

vizualizace-rondel-zed

Podepište se na Zeď Říčaňáků

Po dokončení stavebních prací se interiér rondelu vymaluje podkladní barvou. Na stěny se poté budou průběžně aplikovat podpisy dle grafického návrhu akademických výtvarníků Zdeňka a Petra Hůlových ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK. Malíři navíc připravili i grafický návrh textu, který je umístěn u vstupu do rondelu.

„Dlouho jsme přemýšleli, jakou výzdobu by respektovali i sprejeři, a nakonec jim vlastně jdeme naproti,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/: „Podpis je výtvarným dílem, kaligrafií. Ať jej udělá osmdesátiletý senior zvyklý na úhledné písmo nebo mladík formou tagu. Věřím, že podpis významného hokejisty nebo umělce, který má vztah k Říčanům, prostě vydrží.“

Do výzdoby se zapojí žáci a studenti říčanských škol, kteří budou vyrábět šablony jednotlivých podpisů. Nanášet je budou zkušení výtvarníci, aby vytvořili jednotný design. Svůj volný prostor dostanou i sprejeři. Celý projekt má probíhat několik let.

Zajištění bezpečnosti a poskytování informací

Vytápěná a odvětrávaná čekárna poskytne 30 místo k sezení. Místnost městské policie bude sloužit jako občasná služebna a dohled nad prostory nádraží. Přítomnost strážníků má vést především k udržení pořádku, zamezení vandalismu a sprejerství.

„Provoz na novém pracovišti bude vycházet z aktuálních potřeb. Zejména se zaměří na problematické časové úseky, kdy je větší riziko porušování veřejného pořádku. Strážníci budou na místo docházet na určitou dobu, sledovat zde veškeré kamerové body ve městě a průběžně provádět obchůzku nejbližšího okolí,“ říká Václav Řezáč, vedoucí MP.

Informační kancelář bude poskytovat informace pro cestující. Informační panely, které jsou výrazným prvkem architektonicky jednoduché vkusné stavby, zlepší orientaci na nádraží a budou propagovat Říčany.

„Říčanské infocentrum již dlouhodobě usilovalo o rozšíření svých služeb i na jiná místa ve městě.  Stánek na nádraží, kde denně prochází stovky lidí, je proto ideálním řešením k představení našeho města turistům. Poskytneme též informace o dopravě a kulturním a sportovním dění v obci a okolí. Rádi bychom, aby toto druhé informační centrum bylo pro zákazníky otevřené každý den včetně víkendů, a to nad rámec otevírací doby stávajícího centra na náměstí. V září budeme rozjíždět zkušební provoz,“ sdělila zastupitelka Jarmila Voráčková /Klidné město/ ze společnosti Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s., která se bude o IC v rondelu starat.

Město uvolnilo na tuto stavbu cca 3,8 milionu korun ze svého rozpočtu.

rondel-vystavba-leto

Adéla Ambrožová, Říčany

Foto: Rudolf Flachs
Studie projektu: Prague Architects s.r.o.
Vizualizace – zeď: Petr Hůla

 

You must be logged in to post a comment Login