stredocech.net

Základní informace

Podrobnosti k probíhajícím opravám Nuselského mostu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) pokračuje v celkové rekonstrukci Nuselského mostu. V roce 2013 proběhla oprava středního dělícího pasu a výměna stožárů veřejného osvětlení. V dalším roce 2014 TSK provedla instalaci nová izolace mostovky a nové povrchy vozovek ve středních a rychlých jízdních pruzích v obou směrech.

asphalt-315756_640 (1)

Rekonstrukce Nuselského mostu na letošní rok je plánována od 1. března 2015 do 15. prosince 2015. Zhotovitel provede novou izolaci mostovky, nový povrch vozovky v pomalém pruhu a nový přilehlý chodník ve směru do centra. Nedílnou součástí je sanace pláště celého mostu, která bude současně probíhat s prací na chodníkové římse a bude se provádět ze zavěšené lávky, opěry se budou sanovat z lešení od 15. 3. 2015.

„Celková rekonstrukce Nuselského mostu je plánována s výhledem kompletního dokončení v roce 2016. Jedná se o jednu z nejdůležitějších dopravních cest, kterou Praha má, proto celou rekonstrukci rozdělujeme do více etap, abychom zachovali potřebnou průjezdnost,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK a dodává; „po celou dobu rekonstrukce budou vždy zachovány minimálně dva jízdní pruhy pro oba směry.“

Termíny dopravních opatření:

28. února – 1. března 2015 se bude provádět úprava přejezdů na předmostí Nuselského mostu.

1. března – 15. prosince 2015 se bude provádět samotná sanace pláště a výměna povrch vozovky v pravém (pomalém) jízdním pruhu a chodníků směrem do centra. Uzavírka pomalého pruhu a chodníku.

Rekonstrukce pravého pruhu ve směru z centra bude probíhat po dokončení prací ve směru do centra (termín bude upřesněn).

Více o Nuselském mostě:

Most byl dostavěn roku 1973.
Délka mostu: 485 metrů
Šířka mostu: 26,5 m
Konstrukce: železobetonová rámová konstrukce a čtyři pilíře

Průměrná výška mostu: 42,5 m nad údolím

Tloušťka stěn: od 30 do 110 cm.

Uvnitř Nuselského mostu se nachází tubus metra, který má lichoběžníkový průřez a výšku téměř 6,5 metrů.

Zdroj: Technická správa komunikací hlavního města Prahy
wwww.praha.cz

 

You must be logged in to post a comment Login