stredocech.net

Základní informace

Pokles kriminality díky mapě budoucnosti

Městská policie v Říčanech spouští v rámci aplikace nového softwaru nový nástroj prevence kriminality „Mapy budoucnosti“. Jde o moderní způsob zvýšení efektivity a kvality výkonu policistů prostřednictvím mapování, analýzy a predikce dat o kriminalitě s cílem lépe zajistit bezpečnost a veřejný pořádek ve městě. Ze zkušeností policie vyplývá, že díky tomuto nástroji může klesnout kriminalita až o 30 %.

mapy-kriminality-ilustrativni

 

Proč byl trestný čin spáchán? Proč na tomto místě, v tomto čase a tímto způsobem? Proč tímto pachatelem a na těchto obětech? Ke všem těmto a dalším podobným otázkám umí analýzy poskytnout data, protože tzv. mapy budoucnosti informují uživatele o množství, frekvenci, intenzitě výskytu nebo časových trendech přestupků nebo trestných činů.

Tyto mapy vychází ze zahraničních znalostí a moderních postupů při evidování kriminálních zločinů. Policie získá nejen unikátní výsledky, ale také díky nim může zahájit procesy (například zaměřením se na problémové lokality v problémových časech), které povedou ke snížení kriminality, zvýšení její objasněnosti a bezpečí občanů. Například ve městě Lancaster ve Velké Británii došlo na základě těchto analýz a predikcí k poklesu kriminality o 35 %.

Říčanská městská policie systém zavádí v rámci výměny stávajícího softwaru, který již nemá servisní podporu a jeho vývoj byl ukončen. „Nový systém spustíme do ostrého provozu na začátku března po vyhodnocení zkušebního provozu. Lze tedy předpokládat, že již od poloviny března budeme plně využívat aplikace nového software pro 21. století, který nás posune mnohém dál a zařadí nás mezi teprve několik městských policií v republice, které tento software užívají. Nyní se úspěšně nabízí pro policii v USA,“ říká k zahájení projektu vedoucí Městské policie Václav Řezáč.

mapy-kriminality-pardubice

Primární využití je obecně pro policii, ale jeho koncepci lze aplikovat i pro potřeby ministerstva vnitra, obcí, krajů nebo politiků. V Říčanech ho využijí pouze městští strážníci. „Policii ČR však můžeme poskytnout data/informace z tzv. teplotních map kriminality zobrazující četnosti výskytu určitých jevů, který tento nový software umí zpracovávat na základě zadávání dat strážníky MP. Právě teplotní mapy jsou jednou z výrazných novinek tohoto systému,“ vysvětluje Václav Řezáč s tím, že teplotní mapy umožní efektivněji řídit službu, resp. posílat strážníky do míst, která budou v mapách průběžně vyhodnocovaná jako riziková.

Významnou novinkou je možnost využívat vzdálený přístup do softwaru prostřednictvím mobilních aplikací. Podle místostarosty Zdeňka Hraby /Klidné město/ to významně ušetří čas: „Strážník může již v terénu zadávat jednotlivé události do systému, které se pak dálkově uloží do příslušné databáze na služebně a nemusí se proto při každém zápisu na služebnu vracet. Získáme tím více času pro městské strážníky, kteří tak budou moci být více v ulicích Říčan, kde je jich potřeba.“

Město zakoupilo systém od společnosti FFT, která zajistila implementaci serveru a bude provádět i kompletní servisní služby.

Adéla Ambrožová, Říčany

You must be logged in to post a comment Login