stredocech.net

Základní informace

Polabští básníci začnou svazkem Labe

Edice Polabští básníci oslaví tento rok již 5. výročí své existence. A jelikož by tato událost neměla zůstat bez povšimnutí, zrodil se v knihovně Regionálního muzea v Kolíně nápad prezentovat tvorbu polabských autorů zastoupených v Edici široké veřejnosti. Díky ochotě a laskavému přístupu ze strany vedení a pedagogů Základní umělecké školy F. Kmocha v Kolíně a vydavatelství Vespero Pardubice se rozvinula spolupráce mezi těmito institucemi a muzeem, která dala vzniknout cyklu komponovaných literárních večerů „POLABŠTÍ BÁSNÍCI“.

V rámci tohoto cyklu chceme postupně představit všechny ediční svazky a živou formou přiblížit básnická díla kolínskému publiku. Literární večery se budou konat vždy jedenkrát měsíčně v prostorách přednáškové síně Dvořákova muzea pravěku. Pro vyznavače poezie je připraveno autorské i neautorské veřejné čtení, recitace, ale i vyprávění o vzniku jednotlivých titulů. O hudební doprovod se postarají žáci Základní umělecké školy F. Kmocha v Kolíně.

Cyklus komponovaných literárních večerů v Regionálním muzeu v Kolíně. 

cs838

Zahajující čtení, které bude věnováno nejstaršímu edičnímu svazku LABE, se uskuteční ve čtvrtek 26. března od 17.00 hodin.

Program: 

představení Edice Polabští básníci – Mgr. Marie Mlejnková (Vydavatelství Vespero Pardubice)
moderátor programu – MgA. Helena Malehová (Základní umělecká škola F. Kmocha v Kolíně)
recitace – žáci literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy F. Kmocha v Kolíně
hudební doprovod – Jana Svobodová (Základní umělecká škola F. Kmocha v Kolíně)

Vstupné dobrovolné

You must be logged in to post a comment Login