stredocech.net

Základní informace

Pomóóóc, kyberšikana – sdílej to!!!

Mělník – V prosinci byla preventivní skupinou městské policie vyhlášena soutěž s názvem Pomóóóc, kyberšikana – sdílej to!!! Mimo jiné bude úkolem žáků druhého stupně ZŠ natočit s pomocí telefonu, tabletu, kamery reálné video na téma kyberšikana, kybergrooming či kyberstalking.

kyberšikana

V teoretické části projektu se v lednu uskuteční přednášky a besedy. V praktické části bude úkolem čtyřčlenných týmů žáků druhého stupně ZŠ natočit s pomocí telefonu, tabletu, kamery reálné video na téma kyberšikana, kybergrooming či kyberstalking

Z každé školy mohou soutěžit dva soutěžní týmy. V únoru budou mít žáci čas na zpracování soutěžních videí. V březnu proběhne v Masarykově kulturním domě slavnostní vyhlášení výsledků. O vítězi rozhodne nezávislá porota složená ze zástupců města, městské policie, Policie ČR, škol a odborníků.

Mělničtí strážníci kladou důraz na preventivní práci. V září minulého roku posílili tým prevence Městské policie Mělník Radka Havelková DiS. a strm. Martin Moták. Od září do prosince 2014 připravili besedy a akce pro téměř tisíc dětí.

Šlo o tyto projekty: Představení práce Městské police Mělník a základy sebeobrany na seznamovacích pobytech pro střední školy, Medvídek Šikula, Chováme se dobře k pejskům, Právní vědomí, Vandalismus, Služební průkaz, Vím, kdo mě hlídá, Nenechte si ublížit, Šikana, Kyberšikana.

Kromě klasických besed tým prevence přednášel na výstavě konané v Regionálním muzeu Mělník – „Stopa, vyřeš zločin“. Tématem byly nástrahy kyberprostoru. Kyberprostor a s ním související kyberšikana byla právě ve výše uvedeném období nejčastěji žádanou problematikou, proto se tým prevence rozhodl toto téma ještě více přiblížit všem žákům druhého stupně základních škol a gymnázia.

 

Za preventivní skupinu MP Mělník

Radka Havelková, DiS., strm. Martin Moták, por. Petr Limprecht

You must be logged in to post a comment Login