stredocech.net

Základní informace

Pomozme skautům v Kamenici postavit novou klubovnu

Skautský oddíl v Kamenici u Prahy vypisuje sbírku na novou klubovnu. Rozhodli jsme se vám, čtenářům Středočecha tento projekt představit.

Jak skauti o domeček přišli aneb proč nová klubovna?

Screen Shot 2015-01-14 at 15.34.19

Skautský oddíl v Kamenici má za sebou poměrně dlouhou historii. Od svého vzniku v roce 1990 prošly oddílovou činností desítky dětí z obce Kamenice. Bohužel během této doby oddíl vystřídal různá místa, ale nikdy se mu nepodařilo získat žádný prostor do trvalého užívání.

Oddíl se scházel v kabinách u hřiště, ve škole, v Opičárně, ve školce … při bourání staré školky skauti ztratili i své poslední útočiště. Od té doby se oddíl schází v různých provizorních prostorách (domek u tenisových kurtů, zasedací místnost obecního úřadu, zahradní domek na hřišti, po bytech členů…) ale již se mu nepodařilo sehnat vhodný prostor na delší dobu.

Situace se již stala neúnosnou pro pravidelnou činnost a proto se od roku 2011 snažíme společně s obcí Kamenice najít trvalé řešení. Tím by se měla stát nová klubovna postavená v cípu pozemku u fotbalového hřiště…

Studie skautské klubovny

V roce 2012 skautské středisko vypsalo soutěž na výstavbu nové klubovny. Na jaře 2013 středisková rada vybrala konečné řešení ze tří rozpracovaných studíí.

Zvolená koncepce skautské klubovny se skládá ze tří základních funkčních bloků:

 • Vstupní a servisní blok je jedinou celoročně temperovatelnou částí. Mimo zádveří je zde prostor pro osazení minikuchyňky a sociálního zázemí (WC).
 • Klubovna je umístěna symbolicky ve středu stavby a je dominantní i při pohledech z exterieru svojí převýšenou hmotou s pultovou střechou. Vzhledem k charakteru využívání nebude klubovna celoročně vytápěná, ale je uvažováno jen s jejím rychlým ohřátím lokálním topidlem na dřevo.
 • Sklad je objemově podobný vstupnímu bloku a kompozičně vyvažuje symetrické pojetí stavby. Do skladu je možné vstoupit z venku nebo z klubovny. Jedná se o netemperovanou utilitární část, jež má sloužit skutečně jen k bezpečnému uskladnění sezonně používaného materiálu – převážně věcí na letní tábory.

Projekt nové klubovny

 

 

 

 

 

 

 

V únoru 2014 obecní zastupitelstvo souhlasilo s dlouhodobým pronájmem cípu pozemku pro naší novou klubovnu. V září byla podepsána nájemní smlouva a stavební povolení nabylo právní moci. K realizaci našeho snu nám chybí již pouze dostatek financí.

Rozpočet zpracováný v rámci studie rozdělil výstavbu do několika etap:

 1. Příprava terénu a inženýrské sítě – cca 320 tis. Kč
 2. Vstupní kontejner, klubovna a skladovací kontejner – cca 1 mil. Kč
 3. Opláštění stěn dřevem – cca 40 tis. Kč
 4. Terasa – cca 40 tis. Kč
 5. Zastřešení terasy – cca 45 tis. Kč
 6.  Vegetační úprava kontejnerů – cca 60. tis Kč

Financování

Pro realiaci nejnutnější první a druhé etapy potřebujeme shromáždit cca 1,3 mil Kč, celková cena nové klubovny je odhadována na 1,5 mil. Kč. Z vlastních zdrojů dokážeme na stavbu dát (včetně půjčky) přibližně 200-300 tis. Kč. Zbylé peníze musíme získat formou darů, případně dotací.

Rádi bychom oslovili i obyvatele obce. Působíme zde již téměž čtvrt století a myslíme si, že máme v obci své místo. Pořádáme pravidelné akce pro své členy (, , …), naše oddíly se účastní ,  snažíme se zajistit kvalitní program organizací a podporou pro naše vedoucí, zapojujeme se do veřejně prospěšných akcí (např. Postavme školu v Africe, Květinový den), pořádáme (např. Kamenickéoko, Promítej i ty!) a pomáháme s organizací akcí v obci (cyklistický závod Van Gillern Cup, aktivity pro Ladův kraj).

Ale bohužel bez pomoci nedokážeme prostor, tolik potřebný pro naší další činnost, vybudovat.

Jak nám můžete pomoci?

 • Jednorázovým darem na transparentní účet Skautská klubovna
 • Pravidelným příspěvkem na transparentní účet Skautská klubovna
 • Vstupem do

Veřejná sbírka Pomozte nám postavit klubovnu

Pro účel výstavby nové klubovny zřídilo speciální transparentní účet Skautská klubovna:

Konání veřejné sbírky bylo oznámeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, který vydal osvědčení o konání sbírky pod číslem jednacím 140423/2014/KUSK dne 29.9.2014

Potvrzení o daru Vám, v případě zájmu, vystavíme a zašleme poštou. Stačí vyplnit a odeslat krátký dotazník o dárci a my vám na počátku příštího roku automaticky zašleme potvrzení o výši daru.

Prosím, pokud můžete, pomožte nám. Děkujeme.
Skauti z Kamenice

You must be logged in to post a comment Login