Celkem se grantové prostředky přidělovaly v čtyřech celoměstských programech. První z nich byl zaměřen na podporu rozvoje vzdělanosti a spolupráce mezi jednotlivými institucemi napříč soustavou škol především v oblasti vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků. „V rámci tohoto programu jsme přidělili celkem 2,5 milionu korun. Prostředky ve výši 150 tisíc korun obdrží například obecně prospěšná společnost Člověk v tísni na projekt prevence kybernetické šikany,“ řekla radní Ropková.

Druhý program je zaměřen na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, kde jednotliví žadatelé obdrží celkem 7,1 milionu korun. Podpora směřuje například na soutěže pro nadané děti a mládež či na pořádání odborných konferencí.

V třetím programu určeném na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem se podpora rozdělovala ve čtyřech podoblastech. „V tomto programu jsme rozdělili celkem 7 milionů korun, z čehož půl milionu korun směřuje na podporu rodilých mluvčích, více než 4 miliony korun na skupinové studijní pobyty v zahraničí, čtvrt milionu korun na zahraniční praxe žáků a studentů především odborných škol a konzervatoří a nakonec bezmála 1,8 milionu korun na zahraniční prezentace našich základních uměleckých škol,“ upřesnila Ropková.

Ve čtvrtém celoměstském programu podpory vzdělávání se rozdělily prostředky na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. „Jak jsem již opakovaně deklarovala, jednou z mých priorit ve funkci radní hlavního města je podpora inkluze a integrace. Mám radost, že jsme bezmála dvěma miliony korun podpořili přínosné projekty zaměřené například na odstraňování bariér, příslušné vzdělávání pedagogů či na zakoupení učebních pomůcek pro žáky se zdravotním postižením,“ doplnila radní.

Středočech.net