„Projekt vede vídeňská University of Natural Resources and Life Sciences, která zpracovává informace od pěti evropských měst a dalších výzkumných institucí a je připravena tyto informace zprostředkovat jiným městům –  tzv. Follower Cities. A Praze byla nabídnuta možnost zapojit se do projektu jako jedno z těchto Follower Cities,“ uvedl náměstek Dolínek.

Jak dodal, Praha tak může získat mimo jiné významnou podporu při realizaci kampaně cílené na snížení negativních dopadů způsobených automobilovou dopravou ve městě.

„Předpokládáme, že by to mohla být kampaň zaměřená na změnu dopravního chování s podporou přinejmenším jednoho dalšího účastníka projektu SWITCH,“ upřesnil náměstek Dolínek s tím, že by to mohl být některý z těchto účastníků projektu – město Gdaňsk, londýnská čtvrť Hounslow nebo město San Sebastian.

Podpora a rozvoj bezmotorové dopravy patří mezi priority Strategického plánu rozvoje hl. m. Prahy, Energetické koncepce hl. m. Prahy a je součástí naplňování principů místní Agendy 21, ke které se Praha přihlásila v roce 2013.

Středočech.net