stredocech.net

Základní informace

Proč sochu Švejka v Kralupech?

Pokud se zadaří, na místě "S" bude stát socha Josefa Švejka.

Pokud se zadaří, na místě „S“ bude stát socha Josefa Švejka.

Víte, že dosud bylo ve světě instalováno třináct soch Josefa Švejka? V České republice dosud nebyla odhalena žádná…a to se rozhodli v Kralupech změnit.

V letošním roce 2014 si lidstvo bude připomínat 100. výročí vypuknutí I. světové války, která dramaticky ovlivnila osudy milionů obyčejných lidí. Nejpřekládanější českou knihou je protiválečný humoristický román Jaroslava Haška „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.“ Toto dílo je řazeno mezi TOP 20 dosavadních nejvýznačnějších knih světové literární tvorby. Cílem záměru je podpořit kralupský patriotismus a přispět originálním prvkem k probíhající revitalizaci centra města. A zatraktivnit Kralupy pro návštěvníky města.

Švejk a Kralupy 

Město Kralupy je v románu několikrát uvedeno – konkrétně 7x. Nejznámější větou je „Já jsem takto drogista Vaněk z Kralup.“ Tato věta se objevuje i ve všem známém klasickém filmovém zpracování románu. Díky překladům do desítek cizích jazyků bylo tímto způsobem rozšířeno povědomí o našem městě do celého světa…!!!

Literární postava „šikovatele Vaňka“ byla inspirována reálnou osobou – kralupským drogistou Janem Vaňkem (provozoval drogistický obchod na kralupském náměstí, v provozovně je dodnes drogerie). Hašek a kralupský Vaněk se seznámili v roce 1915, ve vojenském sběrném táboře.

S humoristickou nadsázkou je možné „Proč“ završit výzvou pro Kralupáky, přátele našeho města a všechny příznivce dobrého vojáka Švejka z celé naší země: „Vždyť i Humpolec má trvalou připomínku na svého neslavnějšího přestěhovalce Hliníka – tak na co čekat J“

 

Rada města Kralupy nad Vltavou dne 8. 4. 2014 vyhlásila veřejnou sbírku pro získání finančních prostředků na realizaci akce

Instalace sochy Josefa Švejka v Kralupech

č. účtu veřejné sbírky:  4444226666/0100

Zřizovatelem a správcem této veřejné sbírky a účtu je město Kralupy nad Vltavou, socha Josefa Švejka bude ve vlastnictví a péči města.

Finanční příspěvek lze volně zaslat na výše uvedené č. účtu nebo osobně předat na pokladně MěÚ, v neúředních hodinách do pokladny v Infocentru MěÚ.

 

Umístění sochy

Jako vhodný prostor pro umístění Švejkovy sochy je považováno místo u Palackého náměstí – na začátku „travnatého pásu“ na pěší zóně v Husově ulici, naproti budově spořitelny, před frekventovaným podchodem z náměstí do Sokolské ul. (pozemek je ve vlastnictví města).

Z tohoto místa je přímý pohled na obchod kralupského drogisty Jana Vaňka… Kolemjdoucí by mohli sahat na Švejkův nos „pro štěstí,“ tak jak je tomu často u obdobných míst ve světě.

 

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login