stredocech.net

Základní informace

Radní si stanovili priority ve dvanácti oblastech

twelve-38434_640

Beroun – Rada města Berouna již pracuje v novém složení, stejně tak i vedení města, které bylo zvoleno na ustavujícím zasedání 5. listopadu.

Starostkou byla znovu zvolena Šárka Endrlová. Jejími místostarosty jsou Ivan Kůs a Josef Urbánek. Radu města Beroun, kterou tvoří zástupci tří stran, doplňují Ivo Hojka a Stanislav Lidinský z Nezávislých Berouňáků, Dagmar Pěničková za ČSSD a Patrik Brodan za TOP 09.

Na svém prvním jednání schválili mimo jiné i Programové prohlášení Rady města Beroun pro volební období 2014 – 2018. Celkem obsahuje devítistránkové prohlášení dvanáct hlavních tematických oblastí. Pro každou z nich vybrali radní několik priorit. „Jde o jakýsi průnik cílů, které naše volební strany avizovaly v předvolebních kampaních. V řadě bodů se ale shodujeme i s opozičními stranami, “ uvedla berounská starostka Šárka Endrlová.

Vybrané body programového prohlášení

V rámci moderní radnice chce rada stanovit jasná pravidla pro uveřejňování příspěvků v Radničním listě zastupiteli i veřejností.

V případě ekonomické oblasti bude rada usilovat o vyrovnaný rozpočet a přiměřený rezervní fond, současně se bude snažit najít další možnosti realizace nových projektů z dotačních titulů.

Hlavní prioritou v podpoře podnikání a cestovního ruchu je zlepšení práce Městského informačního centra a navázání spolupráce s poskytovateli ubytovacích a stravovacích služeb, pořadateli společenských, kulturních a sportovních akcí.

V rozvoji města stanovili radní mezi pěti prioritami například dokončení územního plánu či koncepční řešení lokality Velké sídliště.

Realizace přesunu autobusového nádraží, dopravní a technické řešení prostoru Wagnerova náměstí, postupná realizace objízdné komunikace (jižní obchvat) či dořešení dopravního napojení Tiby a sídliště Litava jsou některými z priorit v oblasti dopravy.

V rámci údržby města mají radní v plánu dořešit budoucnost společnosti Technické služby Beroun.

V rámci ochrany města a životního prostředí je mezi jejich prioritami například revitalizace berounského náhonu.

V bezpečnosti ve městě se chtějí soustředit na zlepšení organizace činnosti městské policie, boj proti vandalismu, sprejerství a rušení veřejného pořádku. Vyhodnotit chtějí vyhlášku o veřejném pořádku ve vazbě na novou legislativu v oblasti hazardu.

Prioritami ve školství je zajištění dostatečné kapacity mateřských a základních škol.
kultuře se budou soustředit na činnost MKC, komplexní rekonstrukci Plzeňky, Muzea berounské keramiky i budovu knihovny. Jednou z priorit je organizace oslav 750 let od první písemné zmínky o Berounu.
Vznik městské sportovní společnosti, která bude spravovat všechna sportovní zařízení ve vlastnictví města, je jednou z priorit v oblasti sportu.
V rámci sociální oblasti a zdravotnictví budou radní usilovat o zřízení azylového bydlení pro ženy ohrožené sociálním vyloučením a dokončení projektu Město bez bariér.

Úplné znění programového prohlášení najdete na webu města www.mesto-beroun.cz

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login