stredocech.net

Základní informace

Rekonstrukce hořovické nemocnice v poslední fázi

V hořovické nemocnici velmi intenzivně pokračuje rekonstrukce dalšího křídla. Do této doby se podařilo velmi pěkně zrekonstruovat dětské, interní, neurologické a gynekologické oddělení. Během léta a časného podzimu by měla být uvedena do provozu oddělení novorozenecké intenzivní péče a obě chirurgická oddělení. Rovněž se dokončuje dostavba čtvrtého operačního sálu. Intenzivní rekonstrukce souvisí s několika novými projekty, které uvádíme do života. Díky výborné práci porodnického a novorozeneckého oddělení se nám podařilo získat statut perinatologického centra, v jehož péči mohou být nedonošená a nezralá miminka. Rovněž se nám podařilo otevřít oddělení dlouhodobé intenzivní a resuscitační péče pro děti, jako první nemocnici v České republice. Příchodem několika vynikajících specializovaných chirurgů můžeme pomýšlet na vybudování chirurgického centra léčby nespecifických střevních zánětů.
Abychom však nezůstávali pouze u specializovaných projektů, zaměřili jsme i na rozvoj preventivních programů v rámci zdravého životního stylu, prevence kardiovaskulárních onemocnění a obezity. Co mě na těchto projektech těší nejvíce je fakt, že se nám podařilo navázat velmi příjemnou spolupráci s hořovickými základními školami, gymnáziem a zájmovými a volnočasovými sdruženími.
Chtěl by zároveň tímto příspěvkem poděkovat všem, kteří se na rozvoji nemocnice podílejí, a věřím, že se nám nastolený trend podaří udržet a ještě dále vylepšit.

Luděk Pelikán, Ředitel Nemocnice Hořovice

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login