stredocech.net

Základní informace

Říčanští učitelé zvyšují bezpečnost

Městská policie společně s městem, policií ČR a hasiči pořádala v průběhu února semináře věnované bezpečnostní problematice pro zaměstnance všech říčanských škol. Proškolení učitelů a celého personálu je dalším krokem ke zvýšení bezpečnostních opatření při kontaktu s nepovolanými osobami ve školách.

www.flachs.cz

 

Na začátku února proběhl v kulturním centru Labuť pilotní seminář o bezpečnostní problematice ve školách. Celkem čtyři semináře, které probíhaly pod patronací městské policie, obvodního oddělení policie ČR, hasičského záchranného sboru a města Říčany, reagovaly na poslední vývoj ve školách, kdy se i v ČR objevily ozbrojené útoky na žáky a studenty.

Město Říčany svolalo první setkání na toto téma s řediteli škol již na podzim loňského roku, krátce po tragickém útoku ve Žďáru nad Sázavou. Nyní se seminář soustředil na proškolení všech pedagogů a ostatních pracovníků mateřských, základních i středních škol v Říčanech.

„K problematice bezpečnosti ve školách se postavili odpovědně a s plnou vážností nejen zástupci bezpečnostních složek a učitelé, ale třeba i zaměstnanci provozu nebo školní jídelny. Ráda bych poděkovala především veliteli Městské policie panu Řezáčovi za zorganizování a vedení těchto seminářů,“ uvedla místostarostka Hana Špačková /Klidné město/.

www.flachs.cz

Účastníci akce se dozvěděli především o preventivních opatřeních, které mohou zabránit teroristickým a jiným nebezpečným útokům ve školách. Dále se seznámili s různými typy pachatelů a fungováním záchranných složek v krizových situacích.

„V současné době se celá problematika analyzuje a využívá se zkušeností ze zahraničí. Jednotný postup při řešení krizových situací, který by se mohl zveřejnit, „není“, lze však aplikovat standardní postupy při kontaktu s nebezpečnou osobou,“ říká Václav Řezáč, velitel městských strážníků.

Prevence? Zabezpečit budovu i vnímat chování lidí

Preventivní opatření zahrnují technickou a lidskou rovinu. „V praxi je třeba dbát na dostatečné zajištění budovy, kamerový systém, označené bezbariérové únikové trasy, evakuační plány, zdravotní a hasičské prostředky nebo nouzové hlásiče,“ vyjmenovává Václav Řezáč a dodává: „Mezi nejdůležitější faktory lidské podpory patří ostražitost, vnímavost a oznamovací povinnost. Je třeba si všímat podezřelého chování studentů, zaměstnanců, rodičů a především osob zvenčí, při osobním kontaktu i na sociálních sítích.“

Základní pravidlem je zajištění bezpečného vstupu do budovy a pohybu v ní. Diskuze se dotkla také tématu užívání mobilních telefonů ve škole. V některých školách je jejich používání omezeno nebo dokonce zakázáno. Podle policistů je však využitelnost telefonů, přestože k tomu mohou být opodstatněné důvody jako nepozornost při výuce, podvádění při testech, nebo dokonce kyberšikana, pro přivolání pomoci jako klíčová a nenahraditelná.

www.flachs.cz

„Jestliže se ve škole objeví útočník, je třeba nejdříve zachovat klid, poté oznámit vše na lince 158 a odejít na bezpečné místo, popřípadě využít evakuačních plánů. Při kontaktu s policií se musí dbát všech pokynů a být trpělivý,“ vysvětluje Petr Kůstka z oddělení policie ČR v Říčanech. Velitel stanice HZS ČR Jan Schreiner ho doplňuje: „Je důležité nechat policisty a hasiče při těchto mimořádných akcích v rozlehlých budovách pracovat. Záchranné práce neprobíhají chaoticky, máme nacvičené postupy. Velitel zásahu určuje prioritu v záchranných pracích. Tak se například může stát, že hasiči musí nejprve najít zdroj požáru, zlikvidovat ho a až pak ošetřit osobu se zlomenou nohou.“

Obecné postupy se připravují také na základě výsledků z taktických cvičení. Ještě letos se podobné cvičení uskuteční v jedné z říčanských škol.

Adéla Ambrožová, Říčany Foto Rudolf Flachs

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login