stredocech.net

Základní informace

Říčany odstraní škody po povodních. Pomůže dotace.

Přes léto se mohou konečně opravit lesní komunikace v Říčanském lese, které byly poškozeny při loňské červnové povodni. Město na opravu zničených úseků, kdy velká voda půdu v lese podmáčela a na některých místech podél toku Rokytky utrhla břeh koryta, získalo v květnu finance ve výši přes 1,6 milionu korun z Programu rozvoje venkova SZIF.

Loňské povodně se velmi negativně podepsaly na stavu lesních komunikací v Říčanském lese. Menší toky Rokytka a Říčanský potok reagovaly v noci z 1. na 2. června prudkými vzestupy hladiny, došlo k nasycení půdy a s ohledem na intenzitu srážek i ke značným škodám na lesním majetku.

Škody na lesních cestách byly velké. Voda vymlela v cestách hluboké erozní rýhy, lesní potoky se někde doslova zakously do cest a jsou nebezpečné pro chůzi návštěvníků lesa,“ popisuje stav po povodni starosta a šéf krizového štábu Vladimír Kořen /Klidné město/. Člen finančního výboru Martin Gebauer ze stejného uskupení ho doplňuje: „I tady se ukázalo, že radnice dokáže najít finanční zdroje a dokážeme připravit kvalitní žádosti o financování ze státních prostředků.“

Město proto ihned připravilo projekt řešící nápravu vzniklých škod, kvůli kterým hrozilo reálné nebezpečí zranění. Na podzim podalo žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova SZIF, který byl vyhlášen na obnovu lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření.

Cílem projektu je odstranění povodňových škod v říčanských lesích, uvedení propustků a cest do původního stavu s ohledem na ochranu před další případnou povodní. Opravy v lese odstartují na začátku léta a potrvají do října. V souvislosti s tím nastanou v lese mírná omezení způsobená technikou. „Prosíme proto návštěvníky lesa o respektování značek a informativních cedulí související se stavbou,“ žádá občany vedoucí odboru životního prostředí Radek Smetánka.

„Kompletní rekonstrukce včetně řešení odvodnění, obnovení škarpy v celé délce a vyplaveného propustku proběhne na cestě od Olivovny k Tehovu, která je momentálně v nejhorším stavu. Tekla zde veškerá voda z tehovských polí, která způsobila erozní rýhy hluboké až 40 cm,“ říká Radek Smetánka.

Úplné opravy se dočká i stržená cesta podél Rokytky, kde se zpevní břeh lomovým kamenem a utržená cesta se dosype, zhutní a překryje finální vrstvou. Rozšíření nastane u Starého koupadla včetně odvodnění zamokřených částí. Finance se využijí také na vylepšení stavu hospodářsky strategické komunikace od Olivovny k hájence, kde je potřeba dosypat finální vrstvu v postižených úsecích a vyčistit škarpy. Propustek u říčanské hájovny musel být kvůli kritickému stavu již provizorně opraven.

„U stržených propustků se vybagrují poškozené části, bude uložena nová roura o větším průměru a pak dojde k zasypání, hutnění a překrytí vrchní pojezdovou vrstvou. Dojde k zasypání erozních rýh narušených povrchů lesních cest, srovnání a následnému překrytí finální vrstvou,“ dodává vedoucí odboru životního prostředí.

Celkové výdaje jsou vyčísleny přes 2 miliony korun, většinu uhradí právě evropské peníze. „Po podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace jsme se ihned pustili do veřejné zakázky, abychom mohli s pracemi začít již během června,“ říká jedna z koordinátorek projektu Jitka Wohlgemuthová.

Zdroj: Město Říčany

You must be logged in to post a comment Login