stredocech.net

Základní informace

Silné ročníky pokračují, prvňáčků v Kladně je přes 850!

Ani nadcházející školní rok nebude ve znamení poklesu žáků na základních školách. Patnáct kladenských základních škol v září přivítá celkem 855 prvňáčků.

 

Na konci ledna se na základních školách v Kladně uskutečnily zápisy dětí do prvních tříd pro školní rok 2015/2016. Letos jich bylo přijato 855, tedy v podstatě stejně jako v předchozích dvou letech. Největší zájem byl o základní školu Norská 2633, kam bylo včetně odloučeného pracoviště v Pařížské ulici, zapsáno 120 nových žáků.

Ve 105 případech ředitelé škol rozhodli o odkladu školní docházky. Na rozdíl od roku 2014 se počet odkladů nástupu do prvních tříd mírně snížil. To se však může změnit, neboť o odklad mohou ještě dodatečně požádat i další rodiče. Termín je až do 31. května 2015. O udělení odkladu rozhoduje vždy ředitel školy na základě žádosti rodičů a posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Sedm kladenských dětí zatím nebylo umístěno. Rodiče pro své děti vybrali jinou školu, než spádovou, a ta již kapacitu naplnila. Výběr vhodné školy bude proto řešen dodatečně. Pořád je z čeho vybírat, kapacita je dostatečná.

Lze předpokládat, že zvýšený počet nově přijatých dětí na základní školy bude pokračovat ještě zhruba 2 roky. Po více méně stagnujících letech 2007 až 2009, se od roku 2010 počet dětí hlásících se do prvních tříd zvyšuje nebo se drží na vyšších číslech.

Stredocech.net

Zdroj: město Kladno

You must be logged in to post a comment Login