stredocech.net

Základní informace

Singltrek vznikne na Chlumu

Mladá Boleslav – Několik desítek lidí si ve středu přišlo do divadelního klubu poslechnout prezentaci Tomáše Kvasničky, hlavního tvůrce Singltreku pod Smrkem a propagátora úzkých stezek pro terénní cyklistiku v Česku. Na této akci, kterou podnítil náměstek primátora Jiří Bouška, se mluvilo nejen o podstatě těchto terénních stezek, ale také o záměru vybudovat Singltrek na Chlumu v blízkosti Mladé Boleslavi.

Image (1)

Singltrek je koncept přírodě blízkých stezek pro terénní cyklistiku. Je projektovaný podle speciální metodiky, která cyklistům poskytuje maximální zážitek a zajišťuje co nejvyšší bezpečnost a šetrný přístup k přírodě. Tyto stezky jsou nejčastěji vrstevnicové, velmi úzké, zpevněné v úplném zářezu – to znamená, že nepodléhají korozi. Zářez v terénu je do jednoho metru šířky, šířka stezky při výstavbě je 80 cm a stopa, která se na ní zhutní provozem, je 30 cm.
Kvasnička také ubezpečil, že stezky budou navrženy tak, aby po nich mohli jezdit prakticky všichni cyklisté včetně dětí, ale zároveň zůstanou dostatečně atraktivní i pro náročnější sportovce. Je to tedy záměr, který je určen pro všechny i průměrně zdatné cyklisty, nikoliv jen pro nějaké extrémní sportovce. První návrh Kvasničky počítá se čtyřmi trasami v celkové délce asi 6 kilometrů, které jsou situovány směrem na východ od centrální oblasti Chlumu, která podle ochránců přírody má vyšší potřebu ochrany. Stezky by tak měly vést směrem od rozcestí u hájenky k Jemníkům a k Řepovu a obloukem se vracet opět k hájence. Všechny tyto představy jsou ovšem velmi předběžné a konečný návrh tras bude závislý na řadě dalších jednání. Podle náměstka Boušky bude snahou alespoň první část stezek singltreku vybudovat v příštím roce, pokud se podaří vyřešit všechny přípravné a schvalovací procesy a také najít finanční prostředky na výstavbu.

Image (2)

Podle náměstka Boušky by bylo nejlepším startovním místem pro nástup k budoucím stezkám singltreku na Chlumu byla oblast u nového krytého bazénu u Štěpánky a nedalekého cykloparku. Odsud se dá vyjet na kolech směrem ke Klinice Dr. Pírka a cyklostezkou na Jemníky do lokality přímo pod Chlumem. Podstatné je podle něho vybudovat první část a vyzkoušet, jak bude fungovat v praxi a jak ji bude veřejnost využívat. Do budoucna se pak v případě úspěchu může uvažovat o postupném rozšiřování přírodě blízkých stezek pro cyklisty i na území dalších obcí.

Podle Kvasničky se při budování těchto cest v lese a v přírodě postupuje vždy co nejvíce šetrně, používají se jen malé stavební stroje, jsou tam jen zcela minimální zásahy do zeleně, klade se důraz na ochranu kořenů stromů a vše se vytváří v souznění s přírodou.
Singltrek je i podle zkušeností ze zahraničí úspěšný model díky tomu, že se velmi pečlivě plánuje, že se vždy musí precizně vypracovat prováděcí dokumentace a velmi se dbá i na to, aby byl jasně stanovený dohled nad budováním těchto jednostopých terénních stezek a stejně tak zajištěna jeho udržitelnost do budoucna.

mb-net

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login