stredocech.net

Základní informace

Situace je jiná než před čtyřmi lety,“ říká předseda volebního sdružení v Kamenici

Kamenice u Prahy – Tři volební uskupení kandidují v letošních komunálních volbách v Kamenici. Přinášíme vám rozhovor s předsedou jednoho z nich, Václavem Valínem. 

vaclav-valin kamenice

 

Kandidujete v čele sdružení. Jaké jsou vaše osobní priority ve smyslu toho, co je potřeba v Kamenici změnit, resp. na co vy sám byste chtěl zaměřit svoje síly?

Já bych začal možná trochu ze široka. Ale myslím si, že je velmi důležité, aby si voliči uvědomili, v čem je rozdíl mezi současnými volbami do zastupitelstva obce Kamenice a volbami před čtyřmi lety. Tehdy jsem byl osloven (jako komunální elév) kamarády, zda bych nechtěl dělat něco prospěšného pro obec, kde žiji. Já jsem souhlasil. Své pracovní povinnosti jsem přesunul do Kamenice, a tak jsem získal více času na to, abych se mohl věnovat věcem kolem sebe. Vytvořila se z nás skvělá parta (uskupení K10 – povětšinou jsme se znali z dob, kdy jsme bojovali proti výstavbě slévárny hliníku v Kamenici), která vyhrála volby (uskupení K10 získalo sedm mandátů a zbylá dvě uskupení po čtyřech). V čem ale byla odlišná situace? Kamenice se vzpamatovávala z neprůhledného vedení obce přechozími garniturami. Chyběly zde veškeré atributy veřejné kontroly od zadávání veřejných zakázek po prodeje obecního majetku. Lze zcela otevřeně hovořit o tom, že před čtyřmi roky to byl boj o to, zda se Kamenice bude ubírat cestou, která povede k vytvoření kultivované občanské společnosti, otevřené společnosti, a hlavně zodpovědné společnosti pro budoucí generace, nebo zda se v Kamenici bude pokračovat v pletichaření. Totéž vycítili i voliči a u zbývajících dvou volebních uskupení poslali jejich lídry do stoupy dějin a na přední místa posunuli kandidáty z konců kandidátních listin, zástupce z řad stavu učitelského apod. A tím byla tato bitva vyhrána.

Teď po čtyřech letech je dle mého mínění situace odlišná. V Kamenici máme tři volební uskupení složená převážně z lidí, kteří chtějí v rámci svého volného času a svých možností posunout Kamenici dál. Není to boj o směřování Kamenice (ten jsme vyhráli před čtyřmi lety), ale jde o to, aby se navázalo na to, co se za poslední volební období na radnici povedlo, aby byly dořešeny rozpracované projekty a vize a zapracovalo se na tom, co se nepovedlo. A k tomu je zapotřebí tým lidí, kteří potáhnou za jeden provaz.

Co se týká mých osobních ambicí, tak ty jsou závislé na volebním výsledku. Jsem připraven svůj čas věnovat Kamenici a lidem, kteří mají stejné pohnutky jako já. A vzhledem ke svým zkušenostem (lidským i manažerským), bych rád byl pojícím, jednotícím článkem budoucího týmu. Nyní, jak jsem řekl již dříve, musíme upřednostnit to, co nás spojuje, ne rozděluje.

Kamenici tvoří de facto 10 částí resp. osad. A komunikace mezi osadami a obecním úřadem nebývá vždycky na nejlepší úrovni. Předpokládám, že to může být i případ Kamenice. Vy to chcete změnit. Jak?

Kamenice je relativně rozlehlá obec. Její občané mají v tuto chvíli možnost komunikovat pouze směrem k vedení obce, ale nemají možnost své problémy sdílet s obyvateli ostatních osad, byť jsou všichni občany jedné obce. Poměrně velká vzdálenost mezi jednotlivými osadami je limitující pro osobní sdílení a naslouchání problémů druhých. Proto byly založeny osadní výbory, které jsou základními kameny komunikace. Ten první, průkopnický, všedobrovicko – štiřínský, zakládaly členky našeho sdružení. Teď máme osadní výbory čtyři a doufám, že další přibydou. K tomu je však zapotřebí nastavit lepší komunikační pravidla a ochotu zastupitelů a obce naslouchat potřebám a požadavkům obyvatel osad. V osadních výborech se sdružují aktivní lidé s odbornými předpoklady, které mohou zaměstnancům úřadu pomoci jak teoreticky, tak nabídnout i praktickou pomoc. V mnoha případech také jejich činností dochází k ušetření prostředků z rozpočtu obce, které mohou být využity jinak. Tito lidé jsou většinou nadšenci a svůj volný čas věnují věcem veřejným. A tady vidím velkou rezervu obce.

Mnoho obcí na okraji Prahy, (Kamenice, Popovice, Jesenice Vestec…) má v plánu vytvořit „skutečné“ centrum obce, které chybí. Je to podle vás případ Kamenice? Jak se díváte na projekt nového centra obce?

Myslím, že je zapotřebí mít nějakou dlouhodobější vizi rozvoje obce. A už v této době postupovat tak, aby současně činěné kroky se v budoucnu nekřížily s touto vizí. Je dobré získat i zpětnou vazbu od občanů. Teď nemyslím, že by se měli vyjadřovat k estetičnu, to bych ponechal na odborníky (i ti s tím mají někdy problémy). Ale zcela nejdůležitější je náplň tohoto prostoru. Nejedná se pouze o náplň volného prostranství, ale především o náplň okolních budov. Nejdříve sem musíme přitáhnout lidi. A aby sem chodili, tak musí mít za čím. Trhy, drobné provozovny, ale i možnost posezení. Umožnit maminkám z různých částí Kamenice, aby mohly přijít, sednout si a jen tak pobýt. I třeba v kombinaci s vypitím si šálku kávy či minerálky. Přitáhnout sem teenagery. Jak? Zřídit veřejnou wifi a oni přijdou. Budou půlku času „připojení“, ale druhou polovinu času se budou společně bavit a sdružovat se.

Tohle všechno je možné řešit teď. Na studie a konzultace v rozpočtu peníze máme. A tyto snahy by pak měly vyústit ve vypsání architektonické soutěže. Ale zároveň je však nutné si stanovit priority, kam v budoucnu peníze investovat. Jestli nejdříve do náměstíčka (můj pracovní výraz), či nejdříve do dopravních bezpečnostních opatření (chodníky, přechody, kruhové objezdy), do sportovišť a do kulturního domu a pak do náměstíčka. A zároveň je velice nutné a potřebné o tom lidi taktéž informovat. Po prezentacích architektonických „prvostudií“ (letos na jaře) spousta spoluobčanů usoudila, že se výstavba rozjede příští rok.

Kamenice zažila v posledních letech dynamický rozvoj co do počtu nových obyvatel. Jaký trend upřednostňujete? Omezení nové výstavby a zlepšován í služeb v obci, či naopak? Co dělat s těmi, kteří využívají služeb a nemají v obci trvalé bydliště?

Domnívám se, že Kamenice je již dnes přeplněna a její infrastruktura neodpovídá počtu obyvatel a jejich vozidel. Jedním z hlavních volebních bodů našeho uskupení je bezpečnost na komunikacích, kterou chceme zajistit výstavbou nových chodníků a přechodů pro chodce či renovací stávajících komunikací. Máme velkou výhodu, že Kamenice má své velké investiční akce za sebou (vodovod a kanalizace), a tak se můžeme začít věnovat investicím, které nejsou tak finančně náročné. V rámci našeho územního plánu máme předem schválené stavební pozemky, které, v případě nové zástavy, navýší počet obyvatel Kamenice až na cca 8 000. S tímto číslem musí všechna zastupitelstva pracovat a na tento nárůst obyvatel Kamenici se připravit. Nejedná se ale jen o naší obec a její infrastrukturu, ale jedná se o hlavní přivaděče, které do této lokality vedou. Jsme připraveni konstruktivně spolupracovat v rámci zastupitelstva, ale i v rámci obcí, které již dnes tato problematika tíží. Takže, jak z výše uvedeného vyplývá, jsme proti dalšímu navyšování ploch s funkcí bydlení v nově pořizovaných územních plánech.

Co se týče těch, kteří zde nemají bydliště a využívají služeb? Nemám rád kastování lidí podle trvalého bydliště. Znám lidi bez trvalého bydliště v Kamenici, kteří se pro obec aktivně angažují, protože tady prostě žijí. K tomu, že zde nemají trvalé bydliště, mají zřejmě pádný důvod. Je tedy třeba služby zkvalitnit tak, aby pro lidi bydlící v Kamenici bylo výhodnější a jednodušší mít trvalé bydliště zde. Kromě toho je třeba si uvědomit, že lidé bez trvalého bydliště platí obecní poplatky jako kdokoli jiný. Takže využívají služeb a platí za ně. Za vodovodní a kanalizační přípojku dokonce zaplatili o dost více než občané s trvalým bydlištěm.

Využití kulturního domu je dalším z bodů vašeho programu. Předpokládám, že se chcete zaměřit hlavně na program pro mámy s dětmi, kterých je nyní v Kamenici mnoho a mnoho. Mám pocit, že „kulturák“ by si zasloužil větší propagaci a péči…

Problematika využití kulturního domu zasluhuje komplexní pohled. Je zřejmé, že dobře fungující kulturní dům vždy bude potřebovat nějakou dotaci ze strany obce. Otázka je, jak velkou. Rozhodně náš kulturák má díky jeho velikosti velký potenciál. Je to unikátní prostor co do velikosti mezi Prahou a Benešovem. Tento prostor však není adekvátně využíván. Při nevelkých stavebních úpravách (v souladu s vizí náměstíčka) by zde bylo možno provozovat například mediatéku, nabízet bohatší kulturní program nebo využívat prostory místní knihovny k akcím pro veřejnost, čímž bychom sekundárně zvýšili i zájem o služby knihovny. Zřizovat v prostorách KD výstavy výtvarného umění nebo tyto prostory pronajímat pro účely školení, což by podpořilo ziskovost sousedních restauračních prostor, které obec pronajímá. Svoji pozornost chceme zaměřit též na seniory a nabídnout jim v prostoru kulturního domu sérii přednášek

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že veškeré návrhy, plány a aktivity, které jsou uvedeny v našem volebním programu, vycházejí z reálných možností kamenického rozpočtu, se kterým jsme díky působení našich členů v zastupitelstvu, výborech a komisích podrobně seznámeni. Bohužel, některá nová uskupení však slibují nereálné věci ve stylu: „slibem nezarmoutíš…“

Václav Valín

Kdo jsem:

Jsem stavební inženýr a soudní znalec žijící od roku 1995 v Kamenici, šťastně ženatý, stár/mlád  51 let, se dvěma dospívajícími dcerami.

Co dělám:

Oceňuji nemovitosti.

Co mě zajímá:

Sport (tenis, běh), knížky, film, divadlo, mariáš a taky život :-).

Proč kandiduji:

Rád bych přispěl k tomu, aby se věci v naší obci posouvaly rychleji pozitivním směrem.

Proč za Val:

Sešla se zde (a určitě ne náhodou) skupina lidí, která by ráda rozvíjela nejenom hmotné statky naší obce (infrastruktura, komunikaci atd.), ale která klade důraz i na problematiku komunikace mezi občanem a Obcí a na problematiku mezilidských vztahů ať na osobní úrovni či vazeb mezi jednotlivými osadami.

Co jsem pro obec již udělal:

V minulém volebním období jsem byl členem

  • revizní komise (mimo jiné boj proti automatům a hazardním hrám)
  • stavební komise ( odborné připomínky k novým stavebním záměrům, k územnímu plánu, dopravnímu řešení apod.)
  • navázání kontaktu a jednání s panem Emanuelem J. Ringhofferem za účelem převodu Ringhofferovy hrobky na obec

Čemu bych se věnoval:

  • Koncepčně koordinovat rozvoj obce.
  • Zkvalitnit komunikaci mezi obcí a občany a zefektivnit fungování obecního úřadu.
  • Omezit hromadnou rezidenční výstavbu (ohrožuje stávající kapacity školky, školy, komunikací, ČOV apod.).
  • Omezit živelné přestavby chat na rodinné domy vytvořením transparentních pravidel.
  • Pokračovat ve veřejné diskuzi nad rozvojem centra obce a připravit veřejnou soutěž na vypracovaní urbanistické koncepce.
  • Uskutečnit převod vlastnictví Ringhofferovy hrobky na obec.

Středočech.net

 

You must be logged in to post a comment Login