stredocech.net

Základní informace

Škola pomáhá žákům s výběrem budoucí profese

Beroun – Základní škola na Závodí pomáhá svým školákům s výběrem střední školy či učiliště. Osmáci a deváťáci se například účastní Veletrhu celoživotního vzdělávání nebo projektu Odplouváme dál.

business-idea-534228_640

Tohoto projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem se loni zúčastnilo 56 žáků z 9. ročníků a 51 žáků z 8. ročníků. Výstupem bylo kariérové poradenství ve škole, včetně prevence před nesprávnou volbou povolání nebo předčasným odchodem žáků ze systému vzdělávání. Žáci během roku navštěvují v rámci projektových dnů nejrůznější střední školy. Například během návštěvy nejstarší průmyslové školy v České republice v pražské Betlémské ulici měli berounští školáci možnost aktivně se zapojit do práce v dílnách a specializovaných učebnách zaměřených na strojní obrábění a modelování ve 3D prostoru. Žáci získávají rovněž informace o možnosti poradenství na berounském Úřadu práce nebo o možnostech poradenství PPP zaměřeného na profesní volbu. ™

www.mesto-beroun.cz

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login