stredocech.net

Základní informace

Soutěžte o titul Vesnice roku!

Vesnice, které chtějí usilovat o titul Vesnice roku 2015, se mohou do konce dubna přihlásit do soutěže. „Přál bych si, aby se zapojilo co nejvíce středočeských obcí. Myslím, že v tomto klání opravdu platí, že hlavní je účast. Chceme, aby se i v té nejmenší vesničce žilo příjemně. Soutěž má obce motivovat v jejich snaze o zkrášlování pozemků a domů. Takový záměr zlepšuje sousedské vztahy,“ řekl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).

V loňském roce se do soutěže přihlásilo 36 obcí a titul Vesnice roku Středočeského kraje 2014 získala obec Kněžice na Nymbursku. Jejím zástupcům gratuloval i hejtman Miloš Petera (druhý zleva).

V loňském roce se do soutěže přihlásilo 36 obcí a titul Vesnice roku Středočeského kraje 2014 získala obec Kněžice na Nymbursku. Jejím zástupcům gratuloval i hejtman Miloš Petera (druhý zleva).

V loňském roce se do soutěže přihlásilo 36 obcí a titul Vesnice roku Středočeského kraje 2014 získala obec Kněžice na Nymbursku. Obec zaujala krajskou hodnotící komisi svým vyváženým rozvojem a dokončeným projektem „Energeticky soběstačná obec Kněžice“, který využívá obnovitelné zdroje.

Přihlásit se mohou obce, které mají maximálně 7 500 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem vesnice, program obnovy nebo program rozvoje územního obvodu. Přihláška a informace o pravidlech jsou nawww.vesniceroku.cz.

Hodnoceny budou následující oblasti – koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie v obci.

„Přihlášené obce budou nejprve hodnoceny v krajském kole a do celostátního kola pak postoupí vítězná obec z každého kraje, které byla udělena Zlatá stuha. Hodnocení krajských kol proběhne v termínu 1. 5. až 30. 6. 2015,“ upřesnil náměstek pro regionální rozvoj Karel Horčička.

zdroj kraj

Středočech.net

 

You must be logged in to post a comment Login