stredocech.net

Základní informace

Společný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje získává konkrétní podobu

Hlavní město Praha a Středočeský kraj usilují o vznik společného dopravního systému, který zatraktivní používání veřejné dopravy ve společném metropolitním regionu. K termínu 7. dubna se připravuje spuštění pilotního projektu společné integrace dopravy v oblasti Neratovicka a Mělnicka.

home

Hlavní autobusové spojení Neratovic a Mělníka s Prahou totiž v současné době není integrováno ani do systému Pražské ani Středočeské integrované dopravy. „Cílem pilotního projektu je vyzkoušet komplexní řešení veřejné dopravy zapojením všech autobusů i železnice pro obsluhu regionu severně od hlavního města, a to včetně místní MHD v Mělníku a Neratovicích. Výhody plynoucí z možnosti cestovat na jeden jízdní doklad a využívat předplatní jízdné ocení cestující zejména na trasách Praha – Neratovice a Praha – Mělník již v dubnu letošního roku,“ uvádí hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Nově integrované linky z Mělníka a Neratovic budou ukončeny u stanice metra C Ládví, vybrané spoje dojedou až k nemocnici na Bulovce. Posílen bude také provoz dosavadních integrovaných autobusů z Neratovic ke stanici metra C Letňany. „Nový způsob cestování, kdy bude možné na jeden jízdní doklad využívat všechny autobusové i vlakové spoje v oblasti, by měl přilákat nové cestující především z řad uživatelů osobních automobilů a tím ulevit nejen silnicím na příjezdech do Prahy, ale i rezidentům zejména v severní části metropole, kterým dnes automobily ze Středních Čech zabírají cenná parkovací místa,“ vysvětluje náměstek primátorky a radní Hlavního města Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek. Fungování nově integrovaných linek v pilotním projektu by mělo vytvořit předpoklady pro další rozvoj integrace a pro nastavení konkrétních parametrů nového společného systému.

Nový dopravní i ekonomický model fungování veřejné dopravy je v souladu s požadavky zapojených středočeských měst a obcí, jeho cílem je zatraktivnit a zjednodušit cestování občanům Středočeského kraje a ulevit přetíženým příjezdovým komunikacím do Prahy. Pravidelní cestující z Mělníka či Neratovic ušetří měsíčně kolem 1000 Kč. Ti nepravidelní ušetří také – na jednu jízdenku budou moci cestovat pražskou MHD i příměstskými autobusy nebo vlaky bez nutnosti platit za pražský úsek dvakrát. Integrace také zjednoduší orientaci v jízdních řádech – autobusové linky budou mít krátké a pravidelné intervaly a navíc pojedou všechny z jednoho místa, odpadne tak váhání, zda jet od jednoho z východů stanice Nádraží Holešovice nebo od metra na Ládví. Páteřní linkou pro Neratovice bude číslo 348, do Mělníka pojede rychlíková linka 349 a také páteřní zastávková linka 369 vedená až do Štětí.

„K dubnu 2015, kdy se prodlouží metro A do Motola, zároveň společně domlouváme ukončení stávajících příměstských linek jedoucích od Kladna a Slaného u stanice metra Nádraží Veleslavín, které dosud nejsou nijak propojeny s veřejnou dopravou v Praze a okolí. Jedná se o tzv. předintegrační úpravy, aby se v budoucnosti mohly i tyto linky stát součástí nového společného dopravního systému,“ popisuje Pavel Procházka, pověřený řízením ROPID.

„Rada hlavního města Prahy schválila dne 17. 2. 2015 vznik tzv. řídící rady nového integrovaného dopravního systému (IDS). Po schválení řídící rady za Středočeský kraj a jmenování jeho zástupců v této společné radě očekáváme nejen stanovení konkrétních parametrů nového systému, ale i harmonogram jednotlivých integračních etap a také vlastní založení nového organizátora dopravy, ve kterém budou zastoupeny oba kraje –  hl. m. Praha i Středočeský kraj,“ doplňuje Petr Dolínek, radní hl. m. Prahy pro oblasti dopravy.

Členy řídící rady budou zástupci politických reprezentací obou krajů, ale také zástupci organizace ROPID a Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje a nezávislí odborníci, kteří pomohou s vybudováním solidních základů připravovaného největšího integrovaného dopravního systému v České republice.

 

 

You must be logged in to post a comment Login