stredocech.net

Základní informace

Starý most do Čejetic je ode dneška uzavřený

Vzhledem k havarijnímu stavu stávajícího mostu přes řeku Jizeru do Čejetic bylo rozhodnuto o o úplné uzavírce provozu na tomto mostním objektu od 6:00 hodin v pátek 12. září. Provoz bude obnoven až po kolaudaci nového mostu, kam bude veškerá doprava svedena. Nový most má být zprovozněn nejpozději do 15. října. Odbor dopravy a silničního hospodářství zároveň stanovil objízdné trasy.
Objízdná trasa pro motoristy bude vedena ulicí Nádražní přes Čejetičky na silnici III. třídy, III/2591 do Čejetic a zpět. Pro nákladní dopravu a autobusy byl most uzavřen již 10. září odpoledne.  Pro pěší a cyklisty zůstane most po instalaci provizorního přechodu otevřen.
Náměstek primátora Michal Kopal potvrdil, že starý most do Čejetic definitivně dosloužil. „Na pravém břehu mostní opera začala samovolně pracovat a v obou svých osách se začíná bortit, v diagonálni ose se vyklonila během posledních deseti dnů o 19 cm směrem do Jizery a v horizontální o 3 cm směrem po jejím toku. Tyto změny jsou již patrny i pouhým okem na povrchu mostu, kde je vidět i příčný propad vozovky. Za těchto okolností, vědom si důsledků podobných ve Studénce či Vilémově, jsem na základe porady a posudku odborníků nechal most uzavřít pro veškerou dopravu, která bude odkloněna po objízdných trasách,“ řekl náměstek Kopal.
„Proč se tato skutečnost přihodila nejsem ani já, ani odborníci, schopni na sto procent odpovědět, jedná se zřejmě o kombinaci vlivů, tedy stavu samotného mostu, stavby nového mostu, kdy vlivem vibrací při hutnění nové opěry mohlo dojít k narušení statiky, a následně také poměrně deštivého konce prázdnin,“ upřesnil Kopal. Uzavření starého mostu je podle jeho slov po zvážení všech argumentů jedinou bezpečnou variantou řešení.
Další podrobnosti najdete v přílohách zprávy.
středočech.net
zdroj mb-net

You must be logged in to post a comment Login