stredocech.net

Základní informace

Topná sezona začíná. Nechte si poradit od hasičů.

Co radí uživatelům spotřebičů paliv odborník? Zeptali jsme se plk. Ing. Zdeňka Hoška, vedoucího oddělení technické prevence generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR:
pozar-domku-ceska-kamenice

„Údržbu spalinových cest a spotřebičů paliv by lidé neměli podceňovat. Způsobené škody jdou ročně do stovek desítek korun a hlavně také dochází ke zranění i k úmrtím. Při samotném užívání spotřebičů paliv a provozu spalinových cest bychom se měli řídit následujícími bezpečnostními zásadami. Zdroj: HZS ČR

Bezpečnostní zásady:
1. Umístění spotřebiče paliv
Podle druhu prostoru, resp. v závislosti na charakteristice prostředí, ve kterém má být spotřebič umístěn, je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru, např. v garážích nebo autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro tyto prostory vhodné.
 
2. Připojení spotřebiče paliv
Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, LTO apod.). Správné připojení bývá v převážné většině i předmětem výchozích zkoušek nebo revizí.
 
3. Dostatečný přívod vzduchu
Většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případných opatření, bývá součástí příslušné technické, či projektové dokumentace.
4. Odvod spalin
Spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného prostoru – většinou do komína. Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole.
 
5. Používání předepsaného paliva
Každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva bývá tato zásada často porušována.
 
6. Dodržování bezpečných vzdáleností
Každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla. Neurčí-li výrobce tyto vzdálenosti, jsou všeobecně určeny v příloze č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a v ČSN 06 1008.
 
7. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy
Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých zbytků hořících částí paliva. Jejich rozměry, resp. velikosti přesahů od stěn topidel, jsou rovněž určeny v ČSN 06 1008.
 
8. Dodržování návodů k obsluze
Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i respektovat.
 
 
9. Používat schválená topidla
Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny žádné „domácí“ úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.
 
10. Pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat tyto termíny je i v současné době povinností každého uživatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoníkem a zákonem o požární ochraně. Komíny, popř. i jiná vyústění spalin, které čištění nebo jinou údržbu nevyžadují, doporučujeme rovněž občas prohlédnout a překontrolovat.“
Středočech.net
Zdroj: HZS ČR

You must be logged in to post a comment Login