stredocech.net

Základní informace

Tři Králové K+M+B

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný „Tří Králů“, je svým obsahem téměř totožný s vánočním svátkem Narození Páně.

holy-three-kings-528007_640

Ve svátku „Tří Králů“ se Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých králů K+M+B je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů přinášejících dary k betlému připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi.

Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“: „Kristus žehnej tomuto domu“.

www.novorocenky.cz

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login