stredocech.net

Základní informace

Tříkrálová sbírka na Berounsku – opět padl rekord!

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí u nás. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí skupinky tří králů od domu k domu nebo koledují v ulicích. Od neděle 4. do 11. ledna 2015 se vydaly koledovat pro letošní, patnáctý ročník sbírky.

holy-three-kings-528007_640

Tříkrálovou sbírku v Berouně a okolních obcích zajišťuje Farní charita Beroun. Do patnácti sbírkových pokladniček se koledníkům v tomto roce podařilo vybrat 49 323,- Kč. Jde o rekordní částku, oproti loňsku se podařilo vykoledovat téměř o 9 tisíc korun více. Z výnosu sbírky se bude moci naplnit avizovaný záměr a pořídit do Stacionáře sv. Anežky České v Berouně speciální nábytek pro seniory.

„Děkujeme všem osmdesáti koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se zapojili a svůj čas věnovali podpoře sociálních služeb. Tradiční tříkrálový průvod s koňmi vyšel hned první víkend z lochovického statku rodiny Mašků. Ti pro nás každoročně družinu koledníků na koních organizují a požehnání sousedům skupina dospělých a dětí s hudebními nástroji přináší z Lochovic přes Netolice do Obory. Ke klasickým koledníkům také patří rodina Hofmeisterova v Koněprusích a pan Jambor v Berouně. Ráda bych také poděkovala skautům ze střediska Radost a Naděje, kteří utvořili šest skupinek, které se staly velkou oporou sbírky. Nově nám pomohly děti z Katolické mateřské školy, pro které bylo jejich první koledování na berounském náměstí ohromným zážitkem. A nemohu zapomenout na manžele Vacíkovi, obyvatele Pensionu pro důchodce v Berouně, kteří jsou každoročně mezi prvními, kdo se k pomoci se sbírkou hlásí. Především ale děkujeme každému dárci, který přispěl do sbírkové pokladničky!“ sdělila koordinátorka sbírky, Jitka Papežová.

Stredocech.net

Zdroj: Farní charita Beroun

You must be logged in to post a comment Login