stredocech.net

Základní informace

Unikátní dřevěný most zpřístupní jádro hradu

Zřícenina hradu Zlenice-Hláska u Senohrab je turistům lépe přístupná. Umožňuje to nový dřevěný most, po kterém se bezpečně a mnohem snadněji dostanou do jádra objektu. Náklady na jeho vybudování dosáhly 1 029 748 korun, z toho 720 000 korun pokryla dotace z projektu spolupráce Programu rozvoje venkova. Unikátní stavba je jedním z výstupů projektu „Po cestách a hradech doby Karla IV.“, kterou realizují společně místní akční skupiny Posázaví, Pomalší a Rakovnicko. Most byl vybudován především díky dlouhodobé spolupráci Obce Senohraby, Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice a Posázaví o.p.s. Stavbu mostu zrealizovala firma STAVOS Benešov, kdy celou práci vedl tesařský mistr Libor Kerepecký.

20141108_4

Stavba mostu, který sice není přímo historickou kopií původního mostu přes hradní příkop, ale používá tradiční stavební postupy i materiál a svojí konstrukcí naznačuje možný průběh původního, je dalším důležitým milníkem cesty k záchraně zříceniny hradu, kterou si v roce 1996 vzalo za své Sdružení Zlenice. Ve spolupráci s obcí Senohraby, která je majitelem objektu, a za podpory velkého množství dobrovolníků se mu postupně daří zastavit chátrání symbolické regionální památky, známé například z kreseb Josefa Lady.

Sdružení Zlenice pořádá na Hlásce pravidelné letní pracovně-archeologické tábory, při nichž dobrovolníci pod dohledem odborníků z památkové péče pomáhají s konzervací stavby. V uplynulých letech se tak povedlo zajistit čelní hradbu jádra hradu, zakonzervovat suterén první brány, staticky zajistit vrcholové partie vstupní brány a osadit ji střešní konstrukcí, která ochraňuje dochované zdivo před nepříznivými vlivy podnebí. V roce 2011 byla postavena dřevěná vyhlídková plošina a zakonzervovány pilíře. Loni se díky dotaci z ministerstva zemědělství podařilo realizovat první etapu konzervace takzvané „Velké věže“, která vyřešila bezprostřední bezpečnostní riziko padajícího kamení z rozvolňujících se horních pater, zajistila mohutné kaverny ve zdivu, koruny zdiva i historické omítky.

„Obec je vlastníkem hradu a z tohoto důvodu je naší povinností se o památku starat, aby zůstala zachována pro další generace. Daří se nám to díky iniciativě Sdružení Zlenice – jeho dvacetiletá iniciativa je tu znát. Do záchrany hradu investovalo podle odhadu milion korun, které získalo od dobrovolníků, dárců a sponzorů. Další finanční podporu zajistilo sdružení svojí aktivitou při získávání grantů a v neposlední řadě též dobrovolnickou prací při realizaci nutných archeologických průzkumů a drobnějších fází konzervace, tato pomoc je v podstatě nevyčíslitelná. Obec sama by to bez dotací těžko zvládla, protože její základní rozpočet se pohybuje kolem devíti milionů korun. Loňská oprava Velké věže přitom stála 1,6 milionu korun a stavba lávky přijde na 1,1 milionu korun,“ řekl končící starosta Senohrab Pavel Pangrác.

20141108_18

Záchranné práce na hradě ale nekončí. Co nejdříve bude nutné zabránit pokračující destrukci koruny severozápadního paláce jádra hradu. Konzervace koruny zdiva si vyžádá vysoké finanční náklady, které sdružení ani majitel v současné době nemají. Obrátili se proto se žádostí o pomoc na veřejnost – přispět může na transparentní účet  2900508079/2010, variabilní symbol 201401, do zprávy pro příjemce uvést heslo „palác“, své jméno a kontaktní údaj. Více informací je na www.zlenice.cz.

Hrad Zlenice vznikl na přelomu 13. a 14. století. Zanikl přibližně po 150 letech své existence. Pobořen byl zřejmě v souvislosti s občanskou válkou v království za doby Jiřího z Poděbrad. Podrobnosti nejsou známy.

Jaroslava Tůmová, foto Václav Pošmurný.

StředoČech.net

You must be logged in to post a comment Login