stredocech.net

Základní informace

Úřad práce pomůže obcím i lidem, které zasáhla povodeň

Starostové obcí, které zasáhla povodeň a potřebují pomoc při odstraňování škod, se mohou obrátit na Úřad práce ČR. Všechna kontaktní pracoviště v dotčených regionech jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc. Stejně jako samotným občanům, kterým živel nenávratně poškodil majetek a oni se tak dostali do finanční tísně. V současné době se tato opatření týkají primárně Příbramska, Kolínska a Jesenicka.

„Starosty informujeme emailem, telefonicky i osobně o naší připravenosti poskytnout jim potřebnou pomoc. Jsme schopni zajistit jim v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) potřebné pracovníky na odstraňování škod a maximálně zkrátit řízení, která s touto agendou souvisejí. Tak aby obce nemusely zbytečně dlouho čekat“ upozorňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.Této možnosti využila už například obec Písečná na Jesenicku. „Požádala o navýšení lidí na VPP o 5 – 10 osob. Dnes ráno jsme provedli jejich rychlý výběr a zajistili tak potřebnou pracovní sílu,“ říká ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Jeseníku Martin Viterna. Zaměstnanci ÚP ČR jsou v kontaktu také s krizovým štábem v Kamýku nad Vltavou, kde přívalové deště protrhly hráz rybníku Linhart. „Začátkem příštího týdne se do této oblasti vypraví osobně naši zaměstnanci, aby zjistili, zdali a jakou pomoc potřebují lidé, které tato událost poškodila,“ uvádí ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami Renata Malichová. Všechna kontaktní pracoviště ÚP ČR úzce spolupracují a jsou připravena zajistit zaměstnance i na sociální šetření v místě. Aby lidé, kterým voda vzala majetek, dostali co nejrychleji finanční příspěvek v rámci dávek mimořádné okamžité pomoci. Maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce, tedy 51 150 Kč. Konkrétní částku vypočte ÚP ČR podle skutečné škody.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

středočech.net

You must be logged in to post a comment Login