stredocech.net

Základní informace

Úřad práce pomůže umělcům v rozjezdu druhé kariéry

looking-for-a-job-68958_640

Úřad práce ČR  nabízí pomocnou ruku všem umělcům, kteří jsou nuceni, např. ze zdravotních důvodů, ukončit svou kariéru a začít znovu a v jiné branži. V přechodu na novou profesi nebo doplnění kvalifikace mohou využít mimo jiné širokou nabídku rekvalifikačních kurzů a individuálního poradenství ještě v době, kdy v uměleckém světě působí, nebo využít pomoci v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Na spolupráci se dohodli během společného jednání zástupci Generálního ředitelství ÚP ČR a umělců, které proběhlo v rámci projektu „Tematická síť pro uplatnitelnost umělců z oblasti Performing arts“.

Druhá kariéra tanečníků a některých dalších umělců v performing arts (hudebníků, operních zpěváků, tanečníků, artistů a dalších výkonných umělců) je v ČR už téměř 20 let palčivým tématem. Do roku 1995 měli v Česku tanečníci po splnění zákonných kritérií po ukončení aktivní kariéry nárok na odchod do důchodu za výsluhu let. O tento nárok ale podobně jako jiné profese přišli a od roku 1996 zůstává jejich situace nevyřešená. Změnu nepřineslo ani zavedení předdůchodu do českého právního řádu a řešením není ani existující systém předčasných nebo invalidních důchodů.

 Důvody ukončení kariéry jsou u umělců případ od případu velice odlišné. Mezi nejčastější patří ty zdravotní, například úraz nebo poškozené zdraví, ekonomické důvody, ztráta perspektivy v oboru či věk,“ říká člen výboru Asociace profesionálních divadel ČR Zdeněk Prokeš, který delegaci vedl.„O tomto problému se mluví už dlouho, ale dosud nikdo nepřišel s konkrétním řešením. Právě proto jsme, na podnět umělecké reprezentace, nabídli umělcům společné jednání a seminář. Na něm jsme jim představili portfolio nástrojů, které jim může ÚP ČR nabídnout,“ upozorňuje ředitelka Odboru poradenství a zprostředkování ÚP ČR Věra Kolmerová.

Vzhledem k tomu, že kariéra umělců je různě dlouhá a každý má jiné znalosti, ovládá jiné dovednosti, není možné nastavit jen jeden nástroj pro všechny. Je třeba přizpůsobit jejich nabídku a složení právě možnostem a schopnostem každého člověka. V tomto ohledu přichází v úvahu poradenský pohovor a bilanční diagnostika – tedy individuální posouzení konkrétní situace. Řada umělců se snaží navázat na už získané znalosti a dovednosti, zůstat v oboru a třeba se věnovat nastupující generaci. Klasickým příkladem je tanečník, který si otevře taneční školu. Jsou ale mezi nimi i takoví, kteří musí, nebo se rozhodnou, svou profesi úplně změnit.

Tápaní a problémům po ztrátě zaměstnání je možné předcházet už v době, kdy člověk ještě práci má. Pokud se zaregistruje do evidence ÚP ČR jako zájemce o zaměstnání, může využít jak poradenských služeb, tak i možnosti absolvovat některý ze zvolených rekvalifikačních kurzů. Jejich složení by ale mělo odpovídat právě požadavkům této skupiny klientů. Právě proto by právě oni měli vyvolat diskusi na toto téma a upozornit na tuto potřebu i další orgány, například Ministerstvo školství, které vydává poskytovatelům rekvalifikací akreditace. Tak, aby bylo možné jejich nabídku a obsah sladit s požadavky umělců. Tak, aby se po jejich absolvování co nejdříve uplatnili na trhu práce.

„Úřad práce ČR je připraven vyjít maximálně vstříc, pokud jde například o stanovení termínu návštěv, nebo úpravy studijního plánu v rámci kurzů. Podstatný je pak vstřícný přístup stávajícího zaměstnavatele, který ví, že bude muset zaměstnance v určitém časovém horizontu propustit,“ upozorňuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

Další možností, jak pomoci umělcům v rozjezdu druhé kariéry je finanční podpora na rozjezd podnikání nebo příspěvky v rámci zřízení společensky účelného pracovního místa a následně na mzdu, kterou bude dostávat zaměstnanec působící na této pozici. A v neposlední řadě také nabízí řadu možností i projekty spolufinancované z evropských peněz.

„Při změně kariéry nelze podcenit fakt, že umělec zcela mění charakter práce. Nejvýraznější je to u tanečníků, kteří pracují tělem, fyzicky, a v následující kariéře se musí přeorientovat na duševní práci,“ uzavírá Zdeněk Prokeš.

Oborový akční plán návazné uplatnitelnosti v oblasti Performing arts je součástí projektu „Tematická síť pro uplatnitelnost umělců z oblasti Performing arts“ (č. CZ.1.04/5.1.01/77.00318) realizovaného Centrem rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

You must be logged in to post a comment Login