stredocech.net

Základní informace

V Benátkách nad Jizerou mají novou cyklostezku

V úterý se za přítomnosti radního Středočeského kraje Karla Horčičky slavnostně otevřela cyklostezka, která propojuje místní části Kbel, Dražice a severní část Starých Benátek s centrem města.

Nová cyklotrasa umožňuje napojení přes již existující lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Jizeru do Nových Benátek. Dojde tím k eliminaci cyklodopravy na ulici Pražská a Podolecká, které jsou silnicemi s vysokou intenzitou dopravy a velkým výskytem závažných dopravních střetů s chodci a cyklisty.

Vybudování trasy tak navazuje na projekt I. etapy Podpory cyklodopravy dokončený v roce 2013.

„Dokončením celého okruhu cyklostezek ve městě se zvýší podíl osob využívajících jízdní kolo při cestě do práce či do školských zařízení a zejména se zvýší bezpečnost cyklistů ve městě,“ sdělil radní Horčička.

Projekt, který stál přes deset milionů korun, byl z velké části hrazen Regionálním operačním programem Střední Čechy.

home

You must be logged in to post a comment Login