„V rámci chodníkového programu budou v Dubči bezbariérově upraveny přechody pro chodce v ulici Starodubečská a vybudovány nové chodníky v ulicích Starodubečská a Městská. Součástí prací bude odvodnění terénu, montáž veřejného osvětlení a dopravního značení a úprava zeleně,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Veřejná zakázka byla uveřejněna na úřední desce v termínu od 8.12.2014 – 16.12.2014. Předpokládaná hodnota zakázky byla 5 200 000, 00 Kč bez DPH . Nabídku podala firma Strabag a.s., s cenou  4 984 077,00 Kč bez DPH, a firma MV BAU, s.r.o., s cenou 4 949 827,67 Kč bez DPH.

Středočech.net