stredocech.net

Základní informace

V Kolíně otevřou nové iktové centrum

stažený soubor

Kolín – Příští týden se slavnostně otevře nově dovybavené Iktové centrum na neurologickém oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Pomůže tak zajistit komplexní diagnostickou, léčebnou a  včasnou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Celá modernizace stála více než 17,5 milionů korun a z 85% se náklady hradily z Evropských fondů, zbytek, tedy 2,6 milionů se hradil z investiční dotace Středočeského kraje.

Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní stav, srovnatelný s akutním infarktem myokardu a stejně tak vyžadující urgentní zahájení léčby. Pacienti s CMP mají být léčeni na specializovaných iktových jednotkách – centrech, na kterých je prováděna multidisciplinární péče zdravotním personálem, který je na tuto péči vyškolen.

Nedílnou součástí terapie je léčebná rehabilitace zahájená včasně, nejlépe ihned, po stabilizaci stavu pacienta s nově diagnostikovaným CMP. Takto včasně zahájená léčebná rehabilitace je jedním z významných faktorů vedoucích k obnově poškozených nebo ztracených tělesných funkcí a tím i návratu pacienta zpět do života.

V r. 2010 Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje úspěšně absolvovala audit MZ na cerebrovaskulární péči, od 1.1.2011 získala Osvědčení o splnění podmínek poskytování cerebrovaskulární péče druhého stupně a stala se Iktovým centrem. Centrum zajišťuje primární spádovou oblast východní části Středočeského kraje, která představuje přibližně 270 000 obyvatel, jedná se o Kolínsko, Českobrodsko, část Prahy- východ, Kutnohorsko, Čáslavsko, Nymbursko. Ročně je zde hospitalizovaných více než 500 pacientů s CMP. Úzce spolupracuje s Komplexními Iktovými centry v Praze.

V rámci projektu bylo iktové centrum nemocnice dovybaveno níže uvedenými přístroji a zařízením:

 • 2 lůžka resuscitační
 • 1 lůžka JIP
 • 1 lůžko transportní
 • 3 ventilátory a 1 transportní ventilátor k umělé plicní ventilaci
 • 8 monitorů vč. modulu EEG k lůžkům resuscitačním a lůžkům JIP včetně centrály
 • 1 transportní monitor
 • 9 sad infuzní techniky a odsávací techniky pro všechny typy pořízených lůžek
 • 1 transkraniální ultrazvuk
 • 1 ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou
 • 1 přístroj pro řízenou hypotermii
 • Upgrade multidetektorového CT přístroje
 • 2 kombinované přístroje pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci (oddělení RHB)
 • 1 přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou (oddělení RHB)
 • 2 motodlahy pro kolenní a kyčelní kloub (oddělení RHB)
 • 1 motodlaha pro ramenní kloub (oddělení RHB)
 • 2 vířivky pro horní a dolní končetiny (oddělení RHB)

středočech.net

image001

 

 

You must be logged in to post a comment Login