stredocech.net

Základní informace

V kraji vyrostou tři nová sportovní centra

Krajští radní schválili záměr zřízení tří sportovních center pro mládež. Jejich cílem je podpora tréninků mladých sportovců ve vybraných sportovních odvětvích. Vzniknou při školách, které zřizuje Středočeský kraj. V Mladé Boleslavi to bude florbalové centrum, v Kolíně atletické a v Horkách nad Jizerou badmintonové centrum.

Finanční prostředky na vznik a činnost sportovních center pro mládež budou čerpány v rámci provozních nákladů krajských středních škol, při kterých centra vzniknou. Kraj tak pokračuje v dobré zkušenosti, kterou získal s financováním Basketbalového sportovního centra mládeže Nymburk.

Florbalové sportovní centrum mládeže vznikne při Střední odborné škole Středním odborném učilišti Mladá Boleslav. Do tohoto centra budou zařazeny dva oddíly, Billy Boy Mladá Boleslav s 330 členy a Florbalová akademie Mladá Boleslav s 850 členy. Oba oddíly hrají nejvyšší soutěže a členy jsou i dospělí sportovci. Centrum pro mládež tak bude z těchto oddílů navštěvovat 600 sportovců ve věku 6 – 18 let.

Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště Kolín nabídne Atletické sportovní centrum mládeže, do něhož bude zařazeno 50 – 60 atletů ve věku 13 – 22 let. Sportovní centrum mládeže bude vytvořeno v Kolíně s tím, že budou podporovány i další dva atletické oddíly AC Čáslav a TJ Spartak Vlašim. V Čáslavi působí navíc dvě významné trenérky – Jarmila Kratochvílová a Ludmila Formanová.

Poslední badmintonové sportovní centrum mládeže bude provozovat Střední odborná škola Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou.

Zdroj: Středočeský kraj

středočech.net

You must be logged in to post a comment Login