stredocech.net

Základní informace

V Rehabilitační nemocnici Beroun je nově i cévní ambulance

„Cévní chirurgie se zaměřuje na pacienty s cévními onemocněními, tj. s onemocněními tepen a žil.

aorta-151145_640

Do skupiny pacientů s tepenným postižením patří pacienti s obtížemi způsobenými zužováním tepen – tj. pacienti s ischemickou chorobou (nedokrevností) dolních končetin, s postižením krčních tepen, ale i pacienti s obtížemi způsobenými naopak nadměrným rozšiřováním tepen – tzv. výdutěmi. U pacientů s žilním postižením se pak v největší míře jedná o pacienty s křečovými žilami. Do oblasti cévní chirurgie spadá v neposlední řadě i zakládání dialyzačních cévních přístupů – tzv. a-v shuntů u pacientů se selháním ledvin“, shrnuje stručně tuto problematiku MUDr. Valešová.
V případě většiny cévních onemocnění sehrává důležitou roli prevence, tedy zdravý životní styl – pravidelný pohyb, omezení či ideálně vynechání kouření, sledování krevního tlaku a jeho udržování v doporučených mezích, stejně jako sledování hladiny tuků v krvi a v případě jejich zvýšené hladiny zahájení adekvátní léčby. Sledování pacientů v ambulanci cévního chirurga je důležitou součástí prevence jak u pacientů s obtížemi, které ještě nevyžadují chirurgickou či intervenční léčbu, tak i u těch, kteří jsou po cévních rekonstrukcích či intervenčních cévních výkonech. Rozhodně je třeba připomenout, že stejně jako u jiných onemocnění, i tady lze stanovením diagnózy a pravidelnými kontrolami hrozící zdravotní problémy včas podchytit a včasnou léčbou zabránit těžkým následkům.

www.nemocnice-beroun.cz

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login