stredocech.net

Základní informace

Vánoční dárek pro Činěves

K letošním Vánocům nadělil Středočeský kraj obci Činěves na Nymbursku novou silnici.

středočeský hejtman Miloš Petera, který společně se starostkou obce Činěves Zuzanou Bittmanovou a náměstkem ředitele Úřadu Regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy Tomášem Olivou silnici slavnostně otevřel

středočeský hejtman Miloš Petera, který společně se starostkou obce Činěves Zuzanou Bittmanovou a náměstkem ředitele Úřadu Regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy Tomášem Olivou silnici slavnostně otevřel

„Rekonstrukce komunikace, která začala v srpnu tohoto roku, vyšla celkem na 17 milionů korun bez DPH. Regionální operační program Střední Čechy se na projektu podílel 85% z celkových nákladů. Povedlo se nám původní cenu významně snížit díky veřejné soutěži na zhotovitele, kterou vyhrála firma M-Silnice a.s.,“ řekl středočeský hejtman Miloš Petera, který společně se starostkou obce Činěves Zuzanou Bittmanovou a náměstkem ředitele Úřadu Regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy Tomášem Olivou silnici slavnostně otevřel.

Opravy se konkrétně týkaly silnice II/330 v délce cca 3 km. Úprava komunikace začíná v místě křížení silnic II/330 a III/27528, odtud vede obcí Činěves a končí v místě napojení silnice II/330 na silnici I/32. Stavba zahrnovala kromě opravy povrchu i stabilizaci svahu této komunikace na začátku obce Činěves u čerpací stanice, kde došlo k sesuvu podmáčené půdy společně s částí vozovky. Byl položen nový asfaltobetonový kryt vozovky, díky kterému se snížila hluková zátěž a především se zvýšila bezpečnost a plynulost provozu.

zdroj Kraj

StředoČech.net

You must be logged in to post a comment Login