stredocech.net

Základní informace

Ve Zbraslavicích staví novou čističku

IMG_6373

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. zahájila intenzifikaci čistírny odpadních vod ve Zbraslavicích na Kutnohorsku. Stavba výrazně přispěje ke zvýšení kvality vypouštěných vod. Náklady se pohybují kolem 22 milionů korun bez DPH, z toho téměř 11 milionů korun pokryje dotace z evropského Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí, zbytek zaplatí investor ze svých zdrojů. Práce budou hotovy do konce roku 2015.

„Intenzifikace v tomto případě znamená úplně jiný způsob čištění odpadních vod, což bude mít vliv na zlepšení kvality vypouštěné vody. Čistírna pak snese vyšší zatížení, takže se do ní budou moci svážet i odpadní vody z jímek z okolních částí obce Zbraslavice a chatových osad,“ řekl ředitel Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s. Jiří Štěpán.

V rámci stavby dodavatel, kterým je firma ZEPRIS s.r.o., zbourá několik nevyhovujících objektů, opraví provozní budovu, dešťovou zdrž, oplocení a příjezdovou komunikaci. Nově vybuduje biologický blok, lapák štěrku, svozovou jímku, nádrž na síran železitý, plochu na kontejner, kompletně vymění technologickou elektroinstalaci, včetně nového řídicího systému. Celý provoz čistírny bude plně automatizovaný.

„Pomůže to hlavně třem chatovým osadám a 14 obcím, které spadají pod Zbraslavice. U nemovitostí tam jsou nepropustné žumpy, které se musejí vyvážet. Stávající čistírna už to ale nezvládala, odpadní vody se proto musely vozit na čištění až do Zruče nad Sázavou, Uhlířských Janovic nebo Kutné Hory, což se prodražovalo,“ uvedl starosta Zbraslavic Ondřej Havlovic. Uleví se i Novému rybníku, do kterého voda z čistírny tekla. Rybník má v pronájmu místní organizace Českého rybářského svazu, která ho provozuje jako chovný a umožňuje na něm také sportovní rybolov. Kvůli zvyšujícímu se množství kalů s tím byl ale podle starosty v poslední době problém.

ČOV Zbraslavice je v trvalém provozu od září 1991. Využívala maďarskou technologii, která už nedokázala zajistit požadovanou kvalitu vypouštěných vod.

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. provozuje vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod na Kutnohorsku, Benešovsku a v části Prahy-východ. Při výstavbě a modernizaci vodohospodářské infrastruktury spolupracuje se zdejšími městy a obcemi. Jejími hlavními akcionáři jsou Kutná Hora, Čáslav, Zruč nad Sázavou, Sázava a Uhlířské Janovice.

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

středočech.net

You must be logged in to post a comment Login