stredocech.net

Základní informace

Víte na co máte nárok při mateřské?

Jaké jsou podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství, jak dlouho a v jaké výši ji může rodič pobírat, kdo vyplácí rodičovský příspěvek a po jakou dobu, zdali může jeho příjemce pracovat nebo mají-li na něj nárok i občané EU. Na tyto a další otázky odpoví čtenářům Informační brožurka, kterou vydal Úřad práce ČR (ÚP ČR) a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci s celoevropskou sítí EURES.

shoes-505471_640

K 31. 12. 2014 vyplatila ČSSZ celkem 535 827  ze systému peněžité pomoci v mateřství v celkové hodnotě 7, 33 mld. Kč. Ke stejnému datu poskytl Úřad práce ČR 275 935 rodičovských příspěvků, v jejichž rámci vyplatil příjemcům 1,87 mld. Kč.

Cílem těchto dávek je finanční podpora rodičů malých dětí v době, kdy se nemohou plně nebo vůbec věnovat práci a veškerou svou energii soustředí právě na své dítě či děti. Ne vždy však mají lidé jasno, jaký je rozdíl mezi peněžitou pomocí v mateřství a rodičovským příspěvkem a často je shodně označují pojmem „mateřská“.

„Snažili jsme se v příručce zjednodušeně vysvětlit, jak o tyto příspěvky žádat a hlavně u kterých úřadů. Mysleli jsme přitom jak na rodiče, kteří zůstanou s dětmi doma, tak i na ty pracující nebo třeba podnikatele a studenty. Informace v ní najdou také cizinci,“ vysvětluje Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

„Jednou ze základních informací je i ta, komu a za jakých podmínek dávky náleží. Není totiž neobvyklé, že lidé nedělají rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a peněžitou pomocí v mateřství. To se pak někdy stává předmětem nedorozumění, kterému chceme pomocí společné příručky předcházet,“ říká ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

Příručku zájemci najdou na www.uradprace.cz v sekci Informační letáky – praktické rady a na www.cssz.cz v sekci Informační materiály. V průběhu ledna bude k dispozici na kontaktních pracovištích ÚP ČR a na okresních správách sociálního zabezpečení.

woman-356141_640

Ukázka z publikace:

Nástup na PPM

Doba poskytování PPM je 28 týdnů (resp. 37 týdnů, pokud žena porodí dvojčata nebo více dětí). Na PPM může maminka nastoupit 8–6 týdnů před očekávaným dnem porodu – termín nástupu na PPM si v tomto rozmezí určí sama. (Pokud nenastoupí nebo si neurčí takový den nástupu, počítá se za něj první den 6. Týdne před očekávaným dnem porodu). Pokud by žena chtěla pracovat až do dne porodu, měla by vědět, že může, ale podpůrčí doba se jí od 6. týdne před plánovaným porodem počítá, s tím, že za dny, kdy žena pracuje, nemá nárok na dávku PPM. Po uplynutí doby poskytování peněžité pomoci v mateřství ČSSZ vyplácení dávky ukončí. Je důležité vědět, že maminka/otec si pak musí požádat o navazující dávku státní sociální podpory, o rodičovský příspěvek. Tu vyplácí a žádosti vyřizuje pouze ÚP ČR.

Doklady potřebné pro vyplácení PPM

Těhotná žena nebo žena, která porodila, požádá o dávku prostřednictvím tiskopisu „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“. Ten jí vydá ošetřující lékař-gynekolog, u něhož je v předporodní péči. Lékař potvrdí v části A předpokládaný den porodu a žena vyplní požadované údaje v části B a tuto předá svému zaměstnavateli. Na základě žádosti o PPM zaměstnavatel poskytuje ženě mateřskou dovolenou. O dávku peněžité pomoci v mateřství lze žádat zpětně až 3 roky.

Rodičovský příspěvek

Poté, co skončí výplata peněžité pomoci v mateřství, přichází na řadu rodičovský příspěvek (RP). V případě, že jste na mateřskou neměla nárok, budete dostávat rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte. Dávku vyplácí Úřad práce ČR (ÚP ČR) a je tedy třeba, abyste se dostavila na Odbor státní sociální podpory příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR dle místa trvalého bydliště a o příspěvek si zažádala. Dostávat ho budete vždy jen na nejmladší dítě v rodině.

Lhůta pro podání žádosti o RP

O dávku můžete žádat až tři měsíce zpětně od data, kdy Vám na ni vznikl nárok – nemusíte tedy spěchat. V klidu si dejte po porodu své věci do pořádku a pak vyrazte na ÚP ČR.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR, Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ

You must be logged in to post a comment Login