stredocech.net

Základní informace

Výlet do hornického skanzenu motoráčkem z Prahy

Návštěvníci hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna si mohou od května výlet zpestřit jízdou motorovým vlakem z Prahy do areálu skanzenu.

aktuality (7)

Oprava vlečky je součástí plánované revitalizace areálu, na který chce Středočeský kraj získat peníze i z evropských fondů. Ve středu 11. února 2015 si skanzen prohlédl středočeský radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek. S ředitelem Sládečkova vlastivědného muzea Zdeňkem Kuchyňkou jednali o opravách a koncepci rozvoje skanzenu. „Skanzen má zpracovaný kompletní materiál revitalizace, který zahrnuje nové expozice, depozitáře, rekonstrukci řady objektů a doprovodné aktivity. Tento materiál bude základem při přípravě koncepce zpřístupnění kulturního dědictví, na základě které chceme získávat zdroje z evropských fondů pro období 2014-2020,“ řekl radní Zdeněk Štefek.

První motoráček pojede přes zrekonstruovanou vlečku z Prahy hlavního nádraží do Vinařic 9. května a pak pravidelně každou druhou sobotu v měsíci. Od března budou v „Mayrovce“ vystavovat své práce studenti ČVUT, ve kterých zpracovali své nejrůznější vize možného dalšího využití skanzenu. Pracovníci Mayrau se také už budou moci pochlubit návštěvníkům novým exponátem, jakým je zrekonstruovaná historická lokomotiva. Sklady skrývají mnohé další zajímavosti, které na své znovuzrození ještě čekají. V plánu je konzervování těžní věže, vybudování depozitáře a konzervátorského pracoviště. Celkové náklady na revitalizaci se předběžně odhadují na zhruba 20 milionů korun.

S některými opravami se musí začít co nejdříve. „Rada kraje uvolnila skoro 2 miliony korun na opravu čtyř budov, které tvoří zámečnické dílny a kovárnu. Dnes jsem se přesvědčil, že jsou skutečně v havarijním stavu. Došlo u nich ke statickému narušení konstrukce, destrukci střešní krytiny umocněné nedávnými vichry. Mnohde jsou i dřevokazné houby. Urychleně pracujeme na výběrovém řízení, aby opravy mohly v dubnu začít,“ řekl radní Štefek.

Hornický skanzen Mayrau je posledním přístupným kamenouhelným dolem Kladenského uhelného revíru. Za prohlídku stojí dochovaný soubor tří těžních strojů. Parní stroj firmy Ringhoffer Smíchov z roku 1905 je dodnes předváděn v pohybu. Pro děti je připraveno industriální hřiště.

Stredocech.net

Zdroj: Středočeský kraj

You must be logged in to post a comment Login