stredocech.net

Základní informace

Vyřeší meziobecní spolupráce problémy starostů?

Setkani starostu foto 2

Třicet starostů se sešlo ve čtvrtek 19. června v sále krajského úřadu na prvním oficiálním setkání zástupců obcí zapojených v projektu Podpora meziobecní spolupráce (PMOS). Clem projektu je podpořit meziobecní spolupráci ve čtyřech oblastech, které nejvíce pálí obce v regionu. Starostka města Květa Halanová společně s realizačním týmem představila dosavadní výsledky analýz, které budou sloužit jako podklady k řešení jednotlivých problémů, které trápí obce napříč okresem.

Projekt meziobecní spolupráce ovšem neprobíhá pouze na okrese Praha-západ. Na celém území republiky je v ní zapojeno 186 okresů z celkových 205. Svaz měst a obcí, který je garantem, vyčlenil tři hlavní oblasti, které trápí bez rozdílu všechny. Školství, sociální oblast, odpadové hospodářství. V našem okrese k nim po jednání se starosty okolních obcí přibyla ještě doprava, resp. dopravní obslužnost a infrastruktura.

Proč objevovat Ameriku?
V průběhu setkání měli starostové prostor pro diskuzi, ale především byl pro ně příležitostí, jak získat informace o meziobecní spolupráci, která jinde funguje. Proč nezaložit svazkové školy, když jinde fungují a osvědčily se? Proč společně neřešit problém s odpady, když jinde to jde? Jak pomáhat seniorům, kterých je stále víc? Co s kamiony, které se valí po našich silnicích? Jednou z možných forem řešení problémů je právě setkávání starostů a čerpání zkušeností odjinud. Do budoucna tak může znamenat i to, že obce využijí zkušeností takříkajíc od vedle a založí například účelový svazek obcí, aby měly větší šanci věci uvést do pohybu, ale i získat potřebné finance.

Projekt zdaleka nekončí

Jílovský tým podobně jako všech 186 týmů v republice zpracovává velmi detailní analýzy současného stavu. „Z mého pohledu je to analytický pohled. Tedy to, že budeme mít zpracovány detailní údaje o celém území. Vůbec nevíme, jak jsou na tom jednotlivé obce, a rozdíly mezi obcemi v kraji jsou tu obrovské,“ řekl nám předseda Svazu měst a obcí, kladenský primátor Dan Jiránek, který je stejně jako Květa Halanová jedním z motivujících starostů projektu ve „svém“ okrese.

Projekt bude ještě rok pokračovat dalším sběrem dat, konzultacemi se starosty a vyhodnocováním údajů a především nástinem strategie vhodné k řešení problémů co pálí starosty i obyčejné lidi a to nejen na Jílovsku. 

You must be logged in to post a comment Login