stredocech.net

Základní informace

Žáci mohou díky stipendiu trénovat

Beroun – Dvě dívky a tři chlapci budou moci díky sportovnímu stipendiu od města navštěvovat hokejbalový, fotbalový a basketbalový oddíl. Rada města schválila finanční podporu sportovních aktivit pro 5 dětí, jejichž rodiče si podali žádost o sportovní stipendium města. Jedinou podmínkou přitom byla finanční spoluúčast zákonných zástupců dětí na členských příspěvcích ve sportovních klubech, a to ve výši 10% za kalendářní rok. „Děti si mohly vybrat, zda mají zájem o fotbal, basketbal nebo hokejbal. Finanční spoluúčast jejich rodičů činí od 200 korun za hokejbal až po 480 korun za fotbal za celý kalendářní rok. Zbylých 90% členských příspěvků hradí město,“ uvedl místostarosta Patrik Brodan. Cílem projektu je podle něj to, aby i děti z nízkopříjmových rodin měly šanci prosadit se ve sportu, který je baví, a předešlo se tak možnému rizikovému trávení jejich volného času.

Sportovní kluby vyšly myšlence vstříc. Samy navrhly některé děti ze svých přípravek, u kterých jsou obavy, že z finančních důvodů nebudou moci ve svém oblíbeném sportu pokračovat. Další děti doporučili učitelé nebo pracovníci oddělení péče o děti MěÚ Beroun.

V současné době se projednává možnost rozšířit v roce 2015 nabídku sportovních aktivit o  atletiku.

Rodiče, kteří mají o sportovní stipendium zájem, se mohou hlásit buď prostřednictvím školy, do které dítě dochází, nebo si podat žádost na odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství, Pod Kaplankou 21. Žádost o sportovní stipendium je také k dispozici na webových stránkách města, v záložce Příspěvky a dotace.

Středočech.net

www.mesto-beroun.cz

You must be logged in to post a comment Login