stredocech.net

Základní informace

Začíná rekonstrukce ulic v Mělníku

Jsou před námi rozsáhlé rekonstrukce Pražské ulice a dále v Mlazicích ulic Strážnické, K Přívozu a Přístavní. Tyto akce velmi silně zasáhnou do pravidelného chodu města.  Bez úplného krátkodobého vyřazení komunikací z provozu by nebylo možné kompletní opravu provést.

road-235284_640

V Pražské ulici firma VHS Teplice všechny staré asfaltové vrstvy odfrézuje. Na starou dlažbu, která je pod těmito vrstvami,  bude instalována geomříž a na ni přijdou vlastní živičné povrchy. A právě geomříž neumožní ani částečné použití komunikace. Proto si dovoluji požádat všechny, kteří budou nějakým způsobem omezeni (a bude vás hodně) o porozumění a trpělivost.  U níže uváděných termínů může dojít k malému posunu s tím, že se budeme snažit, aby úplné uzavírky byly co možná nejkratší.  Doufám, že nám to nezkomplikuje počasí.

  • Již v polovině března byly zahájeny práce na srovnání obrubníků, které se dělají za plného provozu, jen s místními omezeními
  • Od 1.dubna bude uzavřena Pražská ulice jen v krátkém úseku u cukrovaru. Tato uzavírka nesouvisí s opravou této komunikace, ale s budováním kruhového objezdu v rámci průtahu. Bude trvat cca 3 měsíce. Pražská sice nebude průjezdná, ale jinak bude použitelná pro obsluhu všech budov. V této době autobusy nebudou obsluhovat zastávky U Hřiště a U Cukrovaru ve směru do města. Náhradou bude zastávka Slovany.  MHD bude vedena po náhradní trase Nemocniční ulicí.
  • dubna bude úplně uzavřena Pražská ul. od cukrovaru až po křižovatku Pražská x Fričova, Dvořákova (včetně, tedy křižovatka nebude průjezdná). K objektům na pravé straně ve směru na Prahu není možné zajistit plnohodnotný příjezd. Občané z bytových domů v okolí areálu cukrovaru budou s laskavým svolením p.Šťastného parkovat zdarma na hlídaném parkovišti na bývalém „řepném placu“, které bude mít zajištěný příjezd z Mladoboleslavské ulice. Zásobování základní školy a její jídelny bude umožněno po chodníku od Fričovy ulice. Upozorňuji v souvislosti s tím, že tato výjimka bude platit jen pro školu a její jídelnu a nelze tolerovat vjezd soukromých vozidel na chodník. Příjezd ke hřbitovu bude po odfrézování možný upraveným přejezdem od ulice O.Wenzla. Po položení geomříže bude i tento průjezd na několik dní uzavřen. Areál polikliniky bude přístupný přes nemocnici nebo z ulice O.Wenzla. Tato uzavírka by měla skončit 28.dubna. MHD bude svedena do Fibichovy ulice a ulice Kpt.Jaroše.
  • Souběžně s tím bude firma VKM provádět opravy kanalizačních šachet v horní části Pražské ulice. Ty je možné dělat za provozu a není nutné uzavírat celou ulici. Šachty jsou v jednom jízdním pruhu a bude možné je objet.
  • Na přelomu dubna a května by se práce měly přesunout výše po Pražské ulici a uzavřen bude úsek od křižovatky Pražská x Dvořákova, Fričova (ta už bude průjezdná) přes Karlovo náměstí až k poště. Kromě oprav vozovky se zde bude provádět i oprava kanalizace. Všechny objekty mezi Pražskou ulicí a Polabím budou mít v této době jediný příjezd Fričovou ulicí a následně ulicí 17.listopadu, která všechny boční ulice propojuje. Je však nutné ve výše zmíněných 2 dvou ulicích zakázat parkování, jinak by nebyly průjezdné. Celá rekonstrukce by měla být ukončena do 26.května. Tato etapa nejvýrazněji zasáhne MHD, protože v centru zbude jen zastávka ve Fibichově ulici, dočasně přemístěná před pekařství . Autobusy pojedou Bezručovou ulicí k autobusovému nádraží, do města ul. Kpt.Jaroše a 28.října, zastaví ve Fibichově ulici a vrátí se k autobusovému nádraží nebo budou pokračovat po své trase ulicí Nová.
  • V dubnu bude úplně uzavřena zadní část ulice K Přívozu, kde se bude dělat kompletně celá vozovka včetně lože. Zhruba od dubna se bude frézovat dolní část ulice Strážnické (od přejezdu k firmě MEPLA), část ulice K Přívozu a ulice Přístavní. Tyto uzavírky budou buď částečné (zbude 1 průjezdný pruh) nebo krátkodobé a úplné (cca 1-2 dny). Po odfrézování se budou komunikace moci s opatrností používat a ke krátkodobým uzavírkám pak bude docházet opět v květnu při pokládání živice. Práce budou místně v předstihu označeny tak, aby občané a firmy zde sídlící mohli přizpůsobit svoji činnost těmto uzavírkám.

Jsem si vědom, jak vážný zásah do chodu města tyto akce přinesou. Rekonstrukce takového rozsahu se dělají jednou za několik desítek let. Proto si ještě jednou dovoluji všechny požádat o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost, které jsou nezbytné k tomu, abychom překonali očekávané kolapsové stavy.  Do centra města vjíždějte, prosím, jen v nejnutnějších případech.  Neváhejte se s případnými otázkami či podněty obrátit přímo na mě nebo na vedoucího odboru správy a údržby komunikací Ing. Klučkoviče ( tel. 315 635 117, 606 602 652).

Mgr. Milan Schweigstill, 1.místostarosta města Mělníka

You must be logged in to post a comment Login