stredocech.net

Základní informace

Zadrželi pašovanou pyrotechniku

Téměř 2,5 tuny zábavné pyrotechniky objevili minulý pátek v dodávce středočeští celníci při silniční kontrole zaměřené na pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu. Hlídka celníků zastavila na pátém kilometru dálnice D5 ve směru na Plzeň dodávkové vozidlo IVECO české imatrikulace. Celníci z oddělení mobilního dohledu, kteří prováděli kontrolu, vyzvali řidiče vietnamské národnosti k otevření zavazadlového prostoru vozidla. Již z chování řidiče jim bylo jasné, že nebude vše v pořádku.

Následně zjistili, že celý nákladový prostor je zaplněn zábavnou pyrotechnikou. Z dostupných dokladů nebyli celníci schopni určit o jakou pyrotechniku se jedná. Z důvodu bezpečnosti kontrolu nedokončili a v okruhu několika metrů zamezili k vozidlu přístup. Hlídka požádala o součinnost policii, která na uvedené místo poslala pyrotechnickou výjezdovou skupinu Policejního prezídia.

Ani pyrotechnici nebyli schopni přesně určit o jakou zábavnou pyrotechniku se jedná a rozhodli, že kontrolu nákladového prostoru je potřeba provést na bezpečném místě. Pyrotechnici určili bezpečné místo na odstavné ploše na dálnici D5 na 14. km ve směru na Prahu. Za doprovodu zapnutých majáků na vozidlech Celní správy a Policie ČR byla dodávka převezena na určené místo. V podvečer tak mohla začít kontrola pyrotechniků v nákladovém prostoru vozidla.

Pyrotechnici roztřídili krabice podle stupně nebezpečí. Ze 160 krabic o celkové váze téměř 2,5 tuny jich pyrotechnici vyčlenili devatenáct, u nichž se jednalo o velmi nebezpečné a neschválené pyrotechnické výrobky pro tuzemský trh. Řidič se dopustil porušení mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných látek ADR. Uvedené zboží si převzala policie a řidiče čeká tučná pokuta od Krajského úřadu Středočeského kraje, do jehož kompetence tento případ spadá.

Policejní deník

You must be logged in to post a comment Login