stredocech.net

Základní informace

Zámecké nádvoří se odvodňuje

V rámci rozsáhlé rekonstrukce králodvorského zámku probíhá v těchto dnech budování odvodňovacích drenáží na nádvoří.

excavator-406812_640

Dodavatelská firma odbagrovala horní část povrchu a pokládá drenážní potrubí a povrch připravuje na vybudování mlatových cest a výsadbu zeleně. „Samozřejmě, že tyto finální práce bude možné dělat až to umožní počasí, což by mělo být v prvních jarních týdnech,“ doplňuje starosta Králova Dvora Petr Vychodil. Vedení města chce letos rekultivovat i prostory před zámkem – kamennou zeď, trávníky i zeleň. Jedná se o projekt, který je finančně podporován z Operačního programu životního prostředí v rámci projektu Revitalizace významné sídelní zeleně v Králově Dvoře – II. etapa, jehož součástí bude i výsadba zeleně v Karlově Huti a dalších lokalitách města. „V současné době intenzivně pracujeme na přípravě III. etapy tohoto projektu, do něhož bude mimo jiné zahrnuto sídlíště Pod Hájem a městská část Levín. Projekt hodláme podat v průběhu letošního roku a v příštím roce uvidíme, zda-li bude schválen. Pak se hned začne s realizací, doplňuje králodvorský starosta Petr Vychodil. Na konci minulého roku byl z nádvoří přestěhován i velkokapacitní stan na asfaltovou plochu vedle zámku a do rozpočtu bude navržena částka na pořízení nové plachty na tento stan a celkové úpravy tohoto prostoru.

www.kraluv-dvur.cz

Středočech.net

You must be logged in to post a comment Login