stredocech.net

Základní informace

Zápis do hokejových tříd je za dveřmi!

Kladenský hokej se letos úspěšně vrátil k osvědčenému systému tzv. hokejových tříd na ZŠ v Brjanské ulici, kde mají žáci přizpůsobený školní rozvrh hodin hokejovým tréninkům.

GM mládeže Josef Zajíc mezi Rytíři - školáky na "dvanáctce" v Brjanské ulici. (Foto: Petra Kvasilová)

GM mládeže Josef Zajíc mezi Rytíři – školáky na „dvanáctce“ v Brjanské ulici. (Foto: Petra Kvasilová)

V pátek a sobotu se tu uskuteční zápis do 1. tříd a dodatečné vřazení do 2., 3. a 4. třídy pro školní rok 2015 – 2016. Ještě před tím mají nerozhodnutí rodičové možnost setkání s GM mládeže Rytířů Kladno Josefem Zajícem. To proběhne ve VIP prostorách ČEZ stadionu ve čtvrtek od 17:30.

Zápis do 1. hokejové třídy

pátek 23. ledna 14.00 – 18.00

sobota 24. ledna 09.00 – 12.00

S sebou přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Dodatečné vřazení do hokejových tříd

(09.12.2014)

Zápis do 2.,3.,4. hokejové třídy pro rok 2015 – 2016 se koná taktéž v pátek 23. a sobotu 24. ledna 2015.

Rodiče, kteří mají zájem o dodatečné vřazení dítěte do hokejové třídy- 2.H, 3.H a 4.H, mohou své dítě přihlásit v době konání zápisu do 1. tříd  23. –  24. ledna 2015. (pátek od 16.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 12.00)

Zápis se koná ve 2. pavilonu v areálu školy. Nástup dítěte od 1.9.2015.

S sebou přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Webové stránky ZŠ Brjanská 3078 → www.12zskladno.cz

Elektronická prezentace projektu 

You must be logged in to post a comment Login