stredocech.net

Základní informace

Zápisy do školek se blíží, ředitelé v Kladně budou v rozhodování svobodnější  

Ředitelé kladenských mateřinek mohou být v rozhodování o přijetí dětí samostatnější. Míst ve školkách by měl být dostatek.

 

5. a 6. března se uskuteční zápisy do všech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Kladno. Každý ředitel školky musí zveřejnit vlastní kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Město má nyní celkem 2 263 míst v 22 mateřských školách (13 z nich je samostatných subjektů a 9 je zřízeno při ZŠ). Školky však mají celkem 29 budov po celém městě.

„Rozhodování nyní bude více na ředitelkách a ředitelích jednotlivých mateřských škol. Právě oni totiž mají přehled o místních potřebách a možnostech. Mohou tak případ posoudit více individuálně dle obsazenosti a podmínek ve školce, samozřejmě s ohledem na základní principy, jako je trvalé bydliště či zákonem daná přednost pro předškolní děti,“ řekl kladenský primátor Milan Volf.

Pro tvorbu vlastních kritérií město doporučilo ředitelům školek, aby v souladu se školským zákonem tato zajišťovala přednostní přijímání dětí v posledním roce před zahájením školní docházky, a to bez ohledu na konkrétní místo trvalého pobytu dítěte na území města. Doporučení se rovněž vztahuje na  děti z obcí, které mají s Městem uzavřenu smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání (Libochovičky, Zájezd, Pletený Újezd a Mokotřasy).

 

Stredocech.net

Zdroj: Město Kladno

You must be logged in to post a comment Login