stredocech.net

Základní informace

Zdravotně postiženým končí doba platnosti průkazu

Letos si do konce roku musí vyměnit průkazy osoby se zdravotním postižením.

disability-224130_640

Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti sociálního zabezpečení, došlo mimo jiné ke zrušení institutu mimořádných výhod, na jehož základě dostávali lidé se zdravotním postižením papírové kartičky s označením stupně přiznaných výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy jsou platné po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. prosince 2015.

Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky, a to v době od 1. 4. do 31. 12. 2015.

V praxi to znamená, že Úřad práce ČR  nebude sledovat, jako tomu bylo doposud, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů.

Pro sociální pracovníky, kteří působí na úseku terénní sociální práce, ta znamená, že v rámci základního sociálního poradenství budou žadatelům o výměnu mimořádných výhod nápomocni tím, že jim vystaví nový parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (působnost EU), kde bude upraveno datum platnosti, který musí korespondovat s datem platnosti na průkazu mimořádných výhod. Jedná se přibližně o 1 200 žadatelů.

Nový parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je možné vyměnit od 1.4.2015 do 31.12.2015. Stávající parkovací průkaz má platnost uvedenou, dle toho se žadatel může dostavit k výměně, proto nabádáme žadatele, aby věnovali pozornost platnosti průkazu a zbytečně nespěchali s výměnou. Vyhnou se tak dlouhým čekacím dobám na úřadu. 

Další informace poskytne:  Jana Matajsová, 315 635 436, 603 786 188, Vladěna Burgerová, 315 635 319, 603 786 168

PhDr. Drahomíra Pavlíková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mělník

Středočech.net

 

You must be logged in to post a comment Login