stredocech.net

Základní informace

Změří znečištěné ovzduší

Středočeský kraj podpoří měření kvality ovzduší v Kladně a v Mladé Boleslavi. Rada kraje se na svém jednání dne 9. února 2015 zabývala sledováním kvality ovzduší ve středních Čechách a rozhodla, že i nadále finančně podpoří měření imisí v nejrizikovějších lokalitách.

Image (4)

„Na měření na Kladensku radní vyčlenili z rozpočtu Středočeského kraje na letošní rok 670 tisíc korun, monitoring v Mladé Boleslavi bude kraj stát 50 tisíc korun,“ uvedl středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD).

Podle dat z dlouhodobého imisního monitoringu ovzduší je oblast Kladna každoročně kvůli překračování imisních limitů pro arzén a polétavý aerosol vyhlašovaná Ministerstvem životního prostředí ČR jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. „Měření ovzduší je nepřetržitě provozováno od roku 1982 ve stanici Buštěhrad a od roku 1985 ve stanicích Kladno-Vrapice a Stehelčeves,“ vysvětlil Marek Semerád (ČSSD), náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Také ovzduší v Mladé Boleslavi je dlouhodobě zatěžováno vysokými koncentracemi suspendovaných prachových částic. „Při nepříznivých meteorologických a rozptylových podmínkách zejména v zimních měsících, dochází k překračování imisního limitu u polétavého prachu,“ doplnil Marek Semerád.

Pokud by stanice Buštěhrad, Kladno-Vrapice, Stehelčeves a Mladá Boleslav byly z důvodu nehrazení nákladů na provoz uzavřeny, nebylo by možné dodržet časovou řadu měření s možností objektivně popsat kvalitu ovzduší v regionech, které patří mezi nejvíce zatížené v kraji.

Zlepšení kvality ovzduší ve středních Čechách je jednou z priorit současného vedení Středočeského kraje. „Náš kraj paří mezi ty, které mají nejvíce znečištěné ovzduší v České republice. Snažíme se podle svých možností dělat vše pro to, abychom situaci zlepšili. Například jsme již podruhé ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí poskytli dotace na výměnu starých kotlů za nové, moderní, které do ovzduší nevypouštějí téměř žádné škodlivé látky,“ dodal hejtman Miloš Petera.

 

You must be logged in to post a comment Login